Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Akademik Personel Alımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi alanında almış olmak. Mikro öğretim uygulamaları konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi alanında almış olmak. Öğretmenlik mesleğinin seçimini etkileyen faktörler ve mesleki sorumluluk algılarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Programlama eğitimi ve görselleştirme konusunda çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Matematik Eğitimi bilim alanında almış olmak. Sayı hissi ve örüntüler ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi bilim alanında almış olmak. Medya okuryazarlığı ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 5 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak. Kabul ve kararlılık terapisi ve üniversite yaşamına uyum ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yardımcı Doçent 5 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Evlilik ve aile konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Viktorya dönemi kadın yazarları, kadın ve edebiyat bağlamında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Profesör 1 1 Filogenetik, Genetik çeşitlilik ve Türkiye Filocoğrafyası konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 1 Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış olup, kadın sorunları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Doçent 2 1 Doçentliğini Ekonometri alanında almış olup, Mekânsal Ekonometri alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Doçent 2 1 Doçentliğini İktisadi Düşünce alanında almış olup, Kurumsal İktisat alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyasi Tarih Doçent 2 1 ABD dış politikası konusunda çalışmaları olmak
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Doçent 2 1 İlk dönem Müslüman-Mecusi ilişkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Tefsir Doçent 2 1 Tevsir-Kıraat farklılıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Tefsir Doçent 2 1 Kur’an’ın işârî yorumu hakkında çalışmalar yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Yardımcı Doçent 4 1 Tasavvufta tenkidi örnekleyen çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 Reoloji alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doçent 2 1 Dermatopatoloji ve Tiriod Sitopatolojisi konularında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 4 1 Akut appandisitli hastalarda akut faz reaktanları ve adipokininlerin düzeyleri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 4 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Preterm doğum ve intraventrikülerserebellar büyümeye etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Yardımcı Doçent 3 1 Obez kadınlarda menapozun proksimal femur morfometrisine etkisi konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Yaşlanma ve hipertansiyonun oksidatif stress parametreleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

5111/1-1

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir