Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Kardiyoloji Profesör 1 – İnvaziv Kardiyoloji Kompleks Koroner ve periferik damar girişimlerinde deneyimli olmak. Perkütan aortik kapak replasmanı işlemi yapıyor olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 – Omurga tümörleri konusunda deneyim sahibi olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 – Omuz cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
Kardiyoloji Profesör 1 – İleri Ekokardiyografik Teknikler Doku Deformasyon Görüntüleme Konusunda deneyimli olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 – Jinekolojik onkoloji cerrahisi yandal uzmanı olmak.
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 – Tüberküloz konusunda deneyimli olmak
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doçent 1 – Biyoloji temel alanında biyoinformatik uzmanı olmak.
Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 – Kardiyovasküler ve Pulmoner Farmakoloji Konusunda deneyimli  olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 – Nörogelişimsel bozukluklar ve genetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak
Üroloji Doçent 1 – Tıpta Eğitim Tıpta simülasyon eğitimi konusunda üst ihtisas yapmış olmak.
Üroloji Doçent 1 – Endoüroloji, robotik üroloji konusunda çalışmalar ve yayın yapmış olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 – Endokrinoloji uzmanı olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 – Onkoloji uzmanı olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 – Primer immün yetmezlikler konusunda çalışma yapmış ve uzman olmak.
Kardiyoloji Doçent 1 – Radial yoldan kompleks koroner işlemler ve perikardiyosentez işlemi konusunda deneyimli olmak
Kardiyoloji Doçent 1 – Kardiyak MR görüntüleme alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları Doçent 1 – Ön segment hastalıkları ve tedavisi konusunda deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları Doçent 1 – Kornea biyomekaniği ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 – Pediatrik ortopedi konusunda deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 – Pediatrik anestezi konusunda deneyimli olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Doçent 1 – Dermatoloji uzmanı olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir