Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademisyen Alımları

 

Başvuru Şartları:
• Profesör kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten istekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, hekime diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile beraber gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını içine alan 6 (altı) takım dosya ile beraber özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaatda bulunulması gereklidir.
• Yardımcı Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten istekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, hekime diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile beraber gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını içine alan 4 (dört) takım dosya ile beraber özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birime şahsen müracaatda bulunulması gereklidir.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından müracaat istekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ilaveten tebligat yapılmayacaktır.
▪ Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gereklidir.
▪ Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
▪ Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gereklidir.
▪ Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, detaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Son müracaat süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar müracaat istekçesini internet adresinden http://www.Adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Rektörlük: 0 322 455 00 00

Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro derecesi Kadro sayısı Açıklamalar
İşletme Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Teknolojileri Yardımcı Doçent 3 1 Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Bilişim veya Bilgisayar alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 Gıdalardaki fenolik bileşikler ve aroma maddeleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Yardımcı Doçent 3 1 Güç elektroniği dönüştürücüleri ve motor sürücüleri konusunda çalışmaları bulunmak.
Otomotiv Mühendisliği Taşıt Elektrik-Elektroniği Yardımcı Doçent 3 1 Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak, elektrikli araçlar, güç elektroniği konularında çalışmaları bulunmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir