Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-Devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden de alınabilir) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvuru dosyalarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.)

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden de alınabilir) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvuru dosyalarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.)

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 – Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 – Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 – Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 – Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Devlet Konservatuarı Müzik Yaylı Çalgılar Profesör 1 1 Müzik Biliminde doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bil. Eği. Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Ede. Fak. Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1 Anorganik Kimya alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Ede. Fak. Kimya Fiziko Kimya Doçent 1 1 Fiziko Kimya alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Ede. Fak. Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1 Nükleer Fizik alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Ede. Fak. Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 Uygulamalı Matematik alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Ede. Fak. Tarih T.C. Tarihi Profesör 1 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Ede. Fak. Matematik Geometri Doçent 1 1 Geometri alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Ede. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.
İ.İ.B.F. Maliye Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 1 Bütçe ve Mali Planlama alanında doçentliğini almış olmak.
İ.İ.B.F. İktisat İktisadi Gel.veUluslararası İkt. Profesör 1 1 İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doçentliğini almış olmak.
İ.İ.B.F. İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Finans alanında doçentliğini almış olmak.
İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret Profesör 1 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fak. Jeoloji Mühendisliği Maden Yatakları veJeokimya Profesör 1 1 Alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fak. Harita Mühendisliği Jeodezi Doçent 1 1 Jeodezi alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fak. Harita Mühendisliği Ölçme Tekniği Doçent 1 1 Ölçme Tekniği alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fak. Harita Mühendisliği Fotogrametri Doçent 1 1 Fotogrametri alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Profesör 1 1 Yapı Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 1 Fizyoloji alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Üroloji alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1 Enfeksiyon Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 1 Aile Hekimliği alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 1 Nöroloji alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1 Nöroloji alanında doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve ilgili alanda doçentliğini almış olmak.
Veteriner Fak. Bes. Gıd. Hij. ve Tek. Veterinerlik Bes. Gıd. Hij. ve Tek. Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Veteriner Fak. Vet. Hek. Tem. Bil. Veterinerlik Biyokimyası Profesör 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Veteriner Fak. Vet. Hek. Tem. Bil. Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Veteriner Fak. Vet. Hek. Tem. Bil. Veterinerlik Anatomisi Profesör 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Veteriner Fak. Klinik Bilimler Veterinerlik İç Hastalıkları Profesör 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Veteriner Fak. Klinik Bilimler Veterinerlik Doğum veJinekolojisi Profesör 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Veteriner Fak. Klinik Bilimler Veterinerlik Cerrahisi Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir