Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI ADET DERECE BAŞVURU KOŞULU
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Yakınçağ Osmanlı Şehir Tarihi, Taşra İdaresi, Nüfus Ve Demografi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Doçent 1 1 İl Özel İdareleri konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Doçent 1 1 Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği Ve Gen Ekspresyonu konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Doçent 1 1 Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği Ve Klonlama Konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçent 1 3 Spor federasyonları personelinin örgütsel adalet algıları ile karar verme ve örgütsel bağlılıklarının araştırılması konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Yardımcı Doçent 1 3 Engelli bireylerin rekreaktif faaliyetlere ilişkin tutumları ve sportif rekreasyon alanlarının engellilere uygunluk düzeylerinin incelenmesi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Yardımcı Doçent 1 1 İslam hukuku alanında doktora çalışması yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir