Akdeniz Üniversitesi Okutman Alımı

İlan No :1016528
İlanın Çıkılacağı yer:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ—>ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro Ünvan:OKUTMAN
Ales Puanı :70

Kadro Sayısı:1
Yds/Dengi:

Kadro Derecesi:7
Duyuru Başlama Tarihi:12.04.2017
Son Başvuru Tarihi:26.04.2017
Sonuç Açıklama Tarihi:04.05.2017
Ön Değerlendirme Tarihi:28.04.2017
Sınav Giriş Tarihi:02.05.2017
Başvuru Tipi:Şahsen,Posta

Basvuru Yeri:

Elmalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü – Elmalı / ANTALYA
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:

http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular.i19.personel-daire-baskanligi-duyurular

ÖZEL ŞARTLAR

1- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak.
2- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
3- Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi,

2-Özgeçmiş,

3-Lisans diploma fotokopisi,

4-Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) fotokopisi,

5-Yüksek Lisans fotokopisi,

6-Yüksek Lisans Belgesi (Transkript) fotokopisi,

7-ALES belgesi fotokopisi,

8-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9-1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

10-Hizmet belgesi (İlan edilen kadroya atanabilecekler, Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir)

11-AVES çıktısı (Üniversitemizde görev yapan tüm Akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklemesi gerekmektedir)

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir