Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ
BÖLÜM
A.B.D./A.S.D./PROGRAM
UNVANI
DERECE
ADET
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Halk Sağlığı
Doçent
1
1
Halk Sağlığı uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Doçent
1
1
Karaciğer ve böbrek naklinde deneyimli olmak, Tanısal ve tedavi amaçlı endoskopi belgesi olmak.
Fen Fakültesi
Matematik
Uygulamalı Matematik
Doçent
1
1
Diferansiyel ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümler üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Profesör
1
1
Nanomalzemeler, (biyo) kompozitler alanlarında proje ve çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Doçent
1
1
Bilimin doğası hakkında ölçek geliştirme, aşamalı modelleme, öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi
Genel Gazetecilik
Bilişim
Profesör
1
1
Uygulamalı İletişim alanında Doçent olmak, Haber ve Alımlamaanalizleri konularında çalışmaları bulunmak ve Gazetecilik Yüksek Lisans mezunu olmak.
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Hadis
Profesör
1
1
Birleşik Hadis Metinleri ve Tarihsellik Düşüncesi-Hadis İlişkisi alanında bilimsel yayınları olmak.
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Profesör
1
1
Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Gastronomi ve Yiyecek – İçecek İşletmeciliği alanında çalışmaları olmak.
Antalya Sağlık Y.O.
Beslenme ve Diyetetik
Profesör
1
1
Mikrobiyoloji alanında Doçent olmak.
Teknik Bilimler M.Y.O.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Organik Tarım
Profesör
1
1
Fitopatoloji alanında doçent olmak, bitki bakteriyel patojenlerinin fiziksel ve genetik haritalaması konusunda deneyimli olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir