Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6 takım dosyayı, Doçent kadrosu için ise 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ve imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ikişer resim ve imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİMDALI/PRG. UNVANI ADETİ AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Doçent 1 Denge öncesi nükleer
modeller kullanarak tesir
kesitlerininhesaplanması
üzerine çalışmalar yapmış
olmak
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık
Halkla İlişkiler Yrd. Doç. 1 İletişim kaygısı ve oyun
reklamları alalnlarında
çalışmaları olmak.
İslami İlimer Fakültesi İslam Tarihi veSanatları Türk İslam Edebiyatıve
İslam SanatlarıTarihi
Yrd. Doç. 1 Lisansüstü çalışmalarını
İslam Tarihi ve Sanatları
Anabilim Dalndayapmış
olmak. Öykü yazarlığı ile
öykü alanında çalışmaları
olmak.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Prof. 1 Gıda Mikrobiyolojisi
alanında çalışmalar
yapmış olmak
İnşaat Mühendisliği Yapı Prof. 1 Betonarme yapı ve yapı
elemanlarının onarım
ve güçlendirilmesi ile
çelik ve karbon fiber
ankrajların güçlendirme
uygulamalarında
kullanılması konularında
teorik ve deneysel
çalışmaları olmak.
Prof. 1 Çelik yapıların lineer
olmayan metotlarla
analizi ve optimizasyonu
ile çelik plakların
burkulma davranışı
konularında çalışmaları
olmak.
İnşaat Mühendisliği Mekanik Prof. 1 Betonarme yapıların
performansa
dayalı analizi ile yapay sinir
ağlarının inşaat
mühendisliği alanına
uygulanması konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Prof. 1 Emülsiyon Sıvı Membran
tekniği ile su arıtımı
konusunda çalışmış
olmak
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yrd. Doç. 1 Çok amaçlı karar verme
ve araç rotolama
konularında çalışma
yapmışolmak.
Aksaray Teknik BilimlerMeslek Yüksekokulu Bitkisel ve
HayvansalÜretim
Bahçe Tarımı Yrd. Doç. 1 Çorak toprakların
ıslahı ve tuzlu toprakların
matematiksel modellenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlilk Virolojisi Prof. 1 Kuduz ve Kuş gribi hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak
Zootekni ve
HayvanBesleme
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalığı Yrd. Doç. 1 Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan
Besleme Anabilim
Dalında doktora yapmış olmak. Kuzu ve oğlak besleme ile yemlerde balık unu ve maya kullanımı üzerine çalışmaları olmak. Yem analiz değerlendirme ve teknikleri ile rasyon hazırlama teknikleri konularında ders verebilecek deneyime sahip olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir