Altınbaş Üniversitesi 1 Okutman Alımı

Son Başvuru Tarihi : 21.08.2017

İlan No :1018447

İlanın Çıkılacağı yer : ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro :  ÜnvanOKUTMAN
Ales Puanı : 70
Kadro Sayısı : 1
Yds/Dengi : 0
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi : 07.08.2017
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.08.2017
Ön Dşayetlendirme Tarihi : 23.08.2017
Sınav Giriş Tarihi : 25.08.2017

Basvuru Yeri
Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürlüğü Gayrettepe/Esentepe/İstanbulSonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
http://www.altinbas.edu.tr/tr

ÖZEL ŞARTLAR
Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak.Tarih ya da Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dallarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ya da Yüksek Öğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdşayetliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.5-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans uygulamalarına kayıtlı olup bu tarihte ya da bu tarihten önce veya sonra söz konusu uygulamalardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl deneyimli olarak kabul edilmektedir.
ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak suretiyle lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.Yabancı dil okutmanı müracaatlarında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan ya da eşdşayetliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına müracaatlarda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl deneyimli kabul edilecektir.Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans uygulamalarından mezun olanlar, lisans sonrası deneyimli olarak kabul edilmeyecektir.
İSTENEN BELGELER
·        Başvuru Dilekçesi(Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne hitaplı)
·        YÖK Formatlı Özgeçmiş
·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
·        ALES Sonuç Belgesi
·        Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Noter onaylı örneği,
·        Lisans ve Yüksek Lisans transkriptlerin asıl örnekleri
·        Alanında en az 2 yıl iş deneyimi olduğunu kanıtlayan belge ( SGK hizmet dökümü ve iş yerinden alınan belge)
·        Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
·        Var ise bilimsel çalışmalarını içine alan dosya
·        Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
MUAFİYET
1) Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta ya da diş doktorliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış ya da çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına müracaatlarında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan uygulamalarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına müracaatlarda yabancı dil şartı aranmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir