Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

  1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 28.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
  2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
  3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
  4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi , Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
  5. Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
  7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.
  8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  9. Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1.kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı ve Alanı Unvanı Derecesi Adet Açıklama
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Profesör 1 1 Akıllı yapıların tasarımı alanında çalışmış olmak. Termopiezoelektrik manyetik malzemelerin modellenmesi, dönen kanatların titreşimlerinin ölçümü alanlarında deneyimi bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Yardımcı Doçent 1 1 Yüksek hızlı tren raylarının kaynak bölgelerinde yorulma ve gerilme davranışı, elektro erozyonda kullanılan iş parçasının aşınmasında teorik modelleme alanlarında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Lisans veya doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında bitirmiş olmak. Uygulamalı Matematik, çok ölçütlü karar verme, bulanık mantık, veri hazırlama analizi ve hibrit modellemeleri konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teorisi Doçent 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Radyo frekans mikro-elektro-mekanik sistemler ve terahertz bileşenler üzerine çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Düzensiz sistemlerde elektron iletimi konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Matematik Bilgisayar Bilimleri Yardımcı Doçent 1 1 Doktorasını Matematik bölümünde yapmış olmak, çizge kuramı ve matematiksel istatistik konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Yardımcı Doçent 4 1 Bilgisayar Bilimi alanında doktorasını almış olmak ve Siber -Fiziksel Sistem tasarımı için güvenilirlik ve hata toleransının sağlanması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe Yardımcı Doçent 4 1 Kar yönetimi, muhasebe manipülasyonları, kurumsal yönetim konularında çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yardımcı Doçent 1 1 Dünya gönüllülük programları ve performans yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 4 1 Arap Dilbilimi ve Kıraat ilişkisi konusunda doktora yapmış olmak ve Arapçanın Dini ilimlerdeki önemi ile Arapça Fonetiği konusunda çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Yardımcı Doçent 2 1 Maturîdî Kelâmında yöntem üzerine çalışmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 ” Cahiliyede ve Risalet Döneminde savaş olgusu”  üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Ortaçağ Tarihi ve 13 – 16 yy.Orta Asya Türk Devletleri üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 15. ve 16. yy Türk-i Basit üzerine yayınları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1 Türk Halk Bilimi alanında ve Orta Asya sahası epik anlatmalar konusunda çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 İngiliz Dili Eğitimi, yabancı dil öğrenimi üzerine yayınları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Medya ve İletişim Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doçent 1 1 Yönetsel İletişim, kitle iletişim ve etik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Mali İktisat Yardımcı Doçent 3 1 Finansal içerme, endeksleme, mikro finans ve maliye politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 1 Siyasi hayat, siyasi partiler ve kamu politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 1 Uluslararası enerji ekonomisi ve politikaları ile enerji tüketimi – büyüme ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yardımcı Doçent 3 1 Gingival biyotipin ortodontik uygulamalardaki önemi ve vertikalçeneliğin altçeneye etkilerinin FEM Analizi ile değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Temel  Bilimler Yardımcı Doçent 3 1 MRIStudio konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1 Çocuk yanık bakımı konusunda deneyimi olmak, genitoürinerpatolojiler konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 2 1 Çocuk yanık bakımı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Posterior omuz çıkıkları ve femoral yetmezlik kırıklarının cerrahi tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 1 Kas – iskelet sistemi rejeneratif tıp ve diz artroplastisinde kanama azaltıcı ajanlar ile Ortopedi ve Travmatoloji asistan eğitiminin değerlendirilmesi hakkında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 2 1 Kas-iskelet sistemi rejeneratif tıp ve ulusal artroplasti kayıt sistemi ile kıkırdak tedavi seçenekleri alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Renal transplantasyon, laparoskopik ve robotik donör nefrektomi deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 3 1 Sitopatoloji yandal uzmanı olmak, pankreas sitolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk nefroloji uzmanı olmak. Renal transplantasyon ve devamlı renal replasman tedavileri konularında deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Yenidoğan uzmanı olmak, yenidoğan sarılıklarında flowsitometrik çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Endokrinoloji uzmanı olmak.Çocukluk çağı obezitesi ve metabolik sendromun genetiği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanı olmak, Primerimmün yetmezliklerinde hematopoetik kök hücre nakli ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak, tüberküloz konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk gastroenteroloji uzmanı olmak, çocuk karaciğer nakli konusunda deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Doçent 1 1 Ölçek geçerlik ve güvenirlik, yaşam kalitesi ve grup psikoterapileri konularında çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları  Doçent Doçent 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak. Troid nodüllerindeperkütan lazer ablasyon konusunda çalışma ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları  Doçent Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları  Doçent Yardımcı Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon ve nütrisyonkonularında deneyimi ve çalışması olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ve hastane enfeksiyonlarıkonusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Fibromiyaljide akupunktur tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Penetran toraks travması ve acil servise başvuran geriatrikhastalarla ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 1 1 Vasküler nöroloji alanında deneyimi olmak, inmeli hastalarda Thiol  /Disülfid homeostazi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 1 1 Uyku tıbbi hastalıkları ve polisomnografi konusunda deneyimi olmak, multipl sklerozlu hastalarda dizabilite ile optik kohorenstomografi ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Transkatater aort valv replasmanı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1 Kas-İskelet radyolojisi ve kartilaj elastosonografisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak, klinik anatomi doktorası yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 1 Tıbbi Genetik Uzmanı olmak, dismorfoloji ve moleküler dismorfoloji alanında deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 Klinik biyokimya alanında Tıpta uzmanlık yapmış olmak. Thiol / Disülfit homeostazı konusunda uluslar arası özgün çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Profesör 1 1 Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında sosyal hizmet uygulamaları konusunda deneyimi olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yardımcı Doçent 5 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Diyabetli adölesanların  özyönetim becerileri konusunda çalışma yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yardımcı Doçent 5 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Hasta güvenliği ve hastane enfeksiyonları konusunda çalışma yapmış olmak

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir