Antalya Akev Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım

İlan No :1016531

İlanın Çıkılacağı yer:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ—>MESLEK YÜKSEKOKULU—>BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ—>BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PR.
Kadro Ünvan:ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı :70 (Ales Muaf)
Kadro Sayısı:3
Yds/Dengi:

Kadro Derecesi:0
Duyuru Başlama Tarihi:07.04.2017
Son Başvuru Tarihi:21.04.2017
Sonuç Açıklama Tarihi:24.04.2017
Ön Değerlendirme Tarihi:22.04.2017
Sınav Giriş Tarihi:23.04.2017
Başvuru Tipi:Şahsen,Posta

Basvuru Yeri:

Kültür Mah. Hürriyet Cad. No:24 KEPEZ/ANTALYA
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:

www.akev.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği Lisans mezunu olmak, lisans eğitimi sonrası alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar hariç) öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası beş yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi.

2. Özgeçmiş. (YÖK Formatı)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Son Altı Ayda Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf. (2 adet)

5. ALES Belgesi Aslı veya Onaylı Örneği.

6. Yabancı Dil Sınav Belgesi Aslı veya Onaylı Örneği

7. Lisans /Lisansüstü, Doktora, Uzmanlık Belgesi

8. Lisans /Lisansüstü Transkript Aslı veya Onaylı Örneği

9. Yurtdışından Diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu Diploma Denkliğinin Onaylandığını Gösteren Belge (Noter Onaylı)

10. Erkek Adaylar İçin Terhis, Tecil veya Muaf olduğuna dair belge.

11. Hizmet Belgesi (Onaylı)

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir