Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler
İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1 Öğretim Üyesi (Doçent) 1. İşletmecilik, tercihen Turizm İşletmeciliği alanındadoçentlik unvanını almış olmak

2. Turizm Pazarlaması alanında ulusal ve uluslararasıyayınları bulunmak

3. Yüksek lisans ya da doktora tez yönetimi deneyimibulunmak

4. Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması, Yiyecekİçecek Yönetimi alanlarında ders verebilecek nitelikteolmak

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimive Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında UyulacakEsaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme veAtama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamışolmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2 Öğretim Üyesi

(Prof., Doçent, veya

Yrd. Doçent)

1. Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, BilgisayarMühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişimalanındaki bir lisans veya yüksek lisans programındanmezun olmak

2. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya bir bilişim alanından doktoraderecesine sahip olmak

3. Doçent ve Profesör kadroları için, Bilgisayar Bilimlerive Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak

4. Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım ve Geliştirme, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği, YazılımGereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Test Mühendisliği ve Yazılım Proje Yönetimigibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimive Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında UyulacakEsaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7.Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme veAtama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamışolmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Öğretim Üyesi

(Prof., Doçent,

Yrd. Doçent)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya bilişimleilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yineBilgisayar Mühendisliği veya bilişimle ilgili diğeralanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak, çokiyi derecede İngilizce bilmek

2. Nesne Tabanlı Programlama, Veri Tabanı Tasarımı veYönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller veÖzdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesiveya Mantıksal Programlama gibi alanlardan birkaçındaders verebilir durumda olmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimive Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında UyulacakEsaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme veAtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamışolmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1 Öğretim Üyesi

(Doçent veya Yrd. Doçent)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında

tamamlamış olmak

2.İngilizce dilinde ders verebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimive Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında UyulacakEsaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 1 Öğretim Üyesi

(Doçent veya Yrd. Doçent)

1.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya bilişimleilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yineBilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğeralanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

2.Cloud Computing, Big Data, Information Security, Mobile App. Programming, E-Commerce, ERP, Internet of Things konularında, bilgi sahibi olmak, çalışma, araştırma ve yayın yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimive Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında UyulacakEsaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği 1 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doçent)

1. Makine Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans; Makine veya İmalat Mühendisliği alanında doktoraderecesine sahip olmak

2.Teorik ve Hesaplamalı Mekanik, Makine Tasarimi, Metal Şekillendirme ve İleri İmalat Teknolojilerialanlarında uzman olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimive Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında UyulacakEsaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme veAtama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamışolmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir