Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler
Mühendislik Fakültesi Makine

Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden lisansderecesine sahip olmak Makine Mühendisliği alanında doçentlikunvanına sahip olmak

2. Katı Mekaniği konusunda ders verebilir durumda olmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartlarısağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme veAtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

7. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doçent)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

2. Balistik Sistemler konusunda ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

MühendislikFakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğerlisans programlarından mezun olmak, Bilgisayar Mühendisliğialanında doktora derecesine sahip olmak, çok iyi derecede İngilizcebilmek

2. Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, İşletim Sistemleri, ProgramlamaDilleri, Proje Yönetimi, Algoritma, Veri Yapıları, Algılayıcı Ağlar, Doğal Hesaplama Yöntemleri alanlarında ders verebilir durumdaolmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin8.Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartlarısağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme VeAtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

MühendislikFakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü ya da Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü lisans derecesine sahip olmak ve doktorasını Fizik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak,

2. Doçentlik unvanını Atom ve Molekül Fiziği alanında almış, Lazer Plazma Spektroskopisi, Yanma (Combustion), ve elementlerin gaz fazında tespiti ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,

3. Uluslararası düzeyde yaptığı araştırmaları ve yayınları ile güçlü akademik geçmişe sahip bulunmak,

4. Yurtdışında bir üniversite ya da araştırma merkezinde en az iki yıl doktora sonrası (postdoc) araştırmalar yapmış olmak,

5. Lisans ve lisansüstü programlarda ders vermiş, özellikle Optoelektronik alanındaki derslerde deneyim sahibi olmak,

6. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

8. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Fizik Öğretmenliği lisans programlarından mezun, Fizik alanında doktora derecesine sahip olmak, Biyofizik alanındadoçentlik almış olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek

2. Kızılötesi spektroskopisinin biyolojik malzemelerde kullanımıalanında uzmanlaşmış olmak ve bu konuda uluslararası yayınlarasahip olmak.

3. Lisans ve lisansüstü programlarda İngilizce Fizik dersleri vermişolmak, özellikle birinci sınıf Fizik dersi vermede en az beş yıldeneyim sahibi olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartlarısağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme VeAtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu vedoktorasını Katı Hal Fiziği alanında tamamlamış olmak, iyi derecedeİngilizce bilmek.

2. Doçentlik unvanını almış ve ikili, üçlü ve dörtlü yarıiletkenkristallerin ısıluyarılmış akım ve termolüminesans özellikleri üzerinedeneysel çalışmalar yapmış olmak.

3. Uluslararası düzeyde yaptığı araştırmaları ve yayınları ile güçlüakademik geçmişe sahip bulunmak.

4. Lisans ve lisansüstü programlarda ders vermiş, özellikle birincisınıf fizik derslerinde en az 5 yıl İngilizce eğitim vermiş olmak.

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartlarısağlamak.

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme veAtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi Mekatronik

Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Makina Mühendisliği Bölümlerinden lisansderecesine sahip olmak, Makine Mühendisliği alanında doçentlikunvanına sahip olmak

2. Mekatronik tasarım konusunda doktora yapmış olmak, mekatroniktasarım modellemesi (Petri ağları v.b), davranış tabanlı tasarım vemodüler tasarım konularında araştırma ve yayın sahibi olmak

3. Mühendislik tasarımı, mekatronik tasarım ve davranış tabanlıtasarım konularında ders verebilir durumda olmak

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartlarısağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

7. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1 Öğretim Üyesi

(Prof. Doçent, veya Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir Lisans veya Y. Lisans programından mezun olmak

2. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, BilgisayarBilimleri veya bir Bilişim alanından doktora derecesine sahip olmak

3. Doçent ve Profesör kadroları için, Bilgisayar Bilimleri veMühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak, çok iyiderecede İngilizce bilmek (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezitarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğrenim Kuruluncakabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak)

4. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım veGeliştirme, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği, YazılımGereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Test Mühendisliği ve Yazılım Proje Yönetimi gibi alanlardan birkaçındaders verebilir durumda olmak

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartlarısağlamak

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2 (Yardımcı Doçent) 1. Üniversitelerin işletme, iktisat, lojistik, dış ticaret, hukuk, mühendislik fakültelerinden veya ilgili fakültelerin endüstri mühendisliği ve matematik bölümlerinden lisans derecesi almış olmak,

2. Tercihen lojistik, dış ticaret, gümrük, uluslararası iktisat, risk yönetimi, finansal yönetim alanlarında doktorasını tamamlamış olmak,

3. Uluslararası düzeyde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 1 (Yardımcı Doçent) 1. Yüksek Lisans eğitimini Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanında yapmış olmak

2. Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanınıdayapmış olmak (Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak)

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dilsınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdanbu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 1 (Yardımcı Doçent) 1. Yüksek Lisans eğitimini Kamu Hukuku (Ceza ve CezaMuhakemeleri Hukuku) alanında yapmış olmak

2. Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza MuhakemeleriHukuku) alanınıda yapmış olmak (Tercihen Eğitim-Öğretimdeneyimine sahip olmak)

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dilsınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdanbu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü 1 Öğretim Üyesi

(Profesör)

1. Mali Hukuk (Vergi Hukuku) alanında uzmanlaşmış olmak ve bualanda prestijli uluslararası dergilerde yayınları bulunmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dilsınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdanbu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir