Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımları

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı Dil Yeterliliği

  1. a)Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  2. b)Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp FakültesiDahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  3. c) Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 – Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No Fakülte Bölüm Anabilim Dalı / Alan Unvan Sayı İlanda Yer Alacak

Açıklamalar

1 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Pazarlama Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2 Pazarlama / işletme doktorası

yapmış olmak.

2 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr./Doç. Dr. 2 Transatlantik İlişkiler,

Güvenlik,

Karşılaştırmalı

Siyaset ve Uluslararası

İlişkiler Teorileri

alanlarında çalışmış

ve bu alanlarda

akademik çalışmalar yürütmüş,

ve yine bu alanlarda

ders vermiş olmak.

3 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Prof. Dr./Doç. Dr. 2 Yönetim ve

organizasyon ve/veya

“Hospitality and

Entertainment

Management”

alanlarında

çalışmalar yapmış

olmak.

4 İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Fotoğraf ve

Video

Prof. Dr. 1 Grafik tasarım

lisansı ya da yüksek lisansı olmak,

Sanat tarihi doktorası

yapmış olmak, Tercihen derecelerinden

en az birini yurtdışından

almış olmak,

Canlandırma film,

canlandırma belgesel

projeleri üzerine

çalışmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yürütmek, Uluslararası

projelerde ve

kurumlarla çalışmış olmak.

5 İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Prof. Dr./Doç. Dr. 2 Endüstride Medya ve Medya

Planlama alanlarında çalışmalar ve akademik yayınlar yapmış

olmak, Yeni Medya

Yönetimi ve Bütünleşik Pazarlama

İletişimi alanlarında ders vermiş olmak.

6 Mimarlık ve Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Yrd. Doç. Dr. 1 Endüstri Ürünleri

Tasarımı

bölümünde lisans

mezunu olması, yüksek lisansını Endüstri

Tasarımı Tarihi

alanında, doktorasını

Sanat Tarihi alanında tamamlamış olması

7 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi MekatronikMühendisliği Mekatronik

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2 Mekatronik

Mühendisliği, Makine Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde doktora

yapmış olmak.

8 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1 Endüstri Mühendisliği doktora mezunu olmak. Tercihen

Endüstri

4.0 konulu alanda çalışmalar yapmış

olmak.

9 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora

yapmış olmak.

Büyük veri

Analitiği, siber güvenlik

konularının

birinde çalışmalar

yapmış olmak.

10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2 Beslenme ve Diyetetik

Bölümü lisans

mezunu olmak.;

Beslenme ve Diyetetik

alanında

Yüksek Lisans ve

Doktora derecesine

sahip olmak.

11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. 1 Sağlık yönetimi,

yönetim

organizasyon veya işletme alanında

doktora yapmış olmak. İyi-Sağlık ve Teletıp, Sağlıkta Kalite ve

Sağlıkta Güncel Yönetim konularında ders verebilmek.

12 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA

ÖNCELİK

KAZANDIRACAK

BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA

BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD. Doç’ler için H index Kriteri            4

b. Doç’ler için H index Kriteri

8

c. PROF.DR.’ler için H index Kriteri

12

olmalıdır.

(H index

 

Webofknowledge.com

adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7.

Çerçeve, TÜBA, BA vb.

kurumlardan burs

ya da başarı ödülü

almış olmak.

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel

üretim alanları olarak seçilmiş

Nörobilim,

Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip,

Mikrocerrahi

Anatomisi,

Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez

alanlarında yayınları olmak.

4. Öğrenci

eğitimine özel katkı sağlamış olmak.

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve

dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

13 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1
14 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1
15 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1
16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2
18 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

3
19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1
20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr

1
21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2
22 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastalıkları Yrd.Doç.Dr./Doç.Dr./

Prof. Dr.

1
23 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Prof. Dr/ Doç.

Dr./ Yrd. Doç. Dr.

1
24 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Prof. Dr/ Doç.

Dr./ Yrd. Doç. Dr.

2

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir