Başkent Üniversitesi Akademik Personel Alımları

Duyurunun Başlangıç Tarihi     : 02.08.2017

Son Başvuru Tarihi                   : 16.08.2017

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı ve Sayısı Açıklama
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Doç. Dr. (1) Doktora Tezi kapsamında çevrimiçi tartışma ortamında eleştirel düşünme becerisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr. Prof. Dr. (1) Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Profesör olmak, Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanından almış olmak.
Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında tamamlamış olmak ve Psikolojik Danışman Eğitiminde süper vizyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
Temel Eğitim Bölümü/ Okul Öncesi Öğretmenliği Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini İlköğretim alanında tamamlamış olmak ve Erken Çocukluk Eğitiminde Pedagojik Dokümantasyon Uygulamaları ve Oyun üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Temel Eğitim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Doktorasını Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilim Tarihi Temelli Laboratuvar öğretimi konusunda yapmış olmak.
Temel Eğitim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Yüksek Lisans Eğitimini İşletme ve Doktora Eğitimini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında tamamlamış olmak ve Uzaktan Öğrenme (e-öğrenme) üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Öğretmenliği Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Türk Dili Alanında tamamlamış olmak ve Sözlükçülük alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Doktora Derecesini Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış olmak İngiliz Dili Eğitimi ve Dilbilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini İngiliz Dilbilimi alanında tamamlamış olmak ve “Dil Tutumlar” ve “İkinci Dil Edinimi” alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans mezunu olmak; Bu alanların birinde tezli yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yayın ve bildiri sunumu yapmış olmak; Alanında en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) İngiliz Dili Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak; İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; Alanında en az 10 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak; Kompozisyon, Çeviri, İngilizce Dil Bilgisi gibi konular üzerine ders vermiş olmak; Çağdaş Şiir ve Roman ile Edebiyatta Travma alanlarında uluslararası düzeyde yayın yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak. En az bir sene doktora sonrası araştırmacı olarak çalışma yapmış olmak. Kök hücre ve kanser biyolojisi ve biyoinformatik alanlarında çalışmaları bulunmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Kimya alanında lisans derecesine sahip olmak. Mühendislik Bilimleri doku mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yurtdışında en az bir sene doktora sonrası araştırmacı olarak çalışma yapmış olmak. Bakteriyofaj üretimi ve saflaştırılması konusunda deneyim sahibi olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az iki dönem ders vermiş olmak. Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilme şartlarından birini karşılıyor olmak.
Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce) Prof. Dr. (1) İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda Lisans, Dil Bilimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora ile Program Geliştirme Alanında Doçentliğini almış olmak.
Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; Sosyal Psikoloji ile ilintili dersleri İngilizce yürütebilecek olmak. Sosyal Psikolojik açıdan travma ve afete hazırlıklı olma, cinsiyetçilik gibi konularda niteliksel ve niceliksel çalışmalar yürütmüş olmak; SPSS, MaxQDA gibi programları çok iyi düzeyde kullanıyor olmak.
Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Psikoloji alanında lisans, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve Klinik Psikoloji alanında doktora derecelerine sahip olmak; Psikoterapi Yaklaşımları, Görüşme Teknikleri, Klinik Değerlendirme ve Şema Terapi gibi dersleri İngilizce yürütebilecek olmak.
Sosyoloji Bölümü (İngilizce) Yrd. Doç. Dr. (1) Lisans çalışmasını sosyoloji alanında, lisansüstü çalışmalarını kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ve çevre sosyolojisi konularını içeren tezler yazarak tamamlamış olmak. Tercihen kentsel politikalar ve/veya çevre politikaları konusunda saha çalışmaları deneyimine sahip ve bu konularda yayınlar yapmış olmak; “Temel Hukuk Bilgisi”, “Hukuk Sosyolojisi”, “Çevre Sosyolojisi”, “İstatistik” vb. derslerini Türkçe ve İngilizce verebilecek nitelikte bulunmak.
Sosyoloji Bölümü (İngilizce) Yrd. Doç. Dr. (1) Yükseklisans çalışmalarını sosyal psikoloji, kadın ve toplumsal cinsiyet vb. konulardan biri ya da her ikisini içeren tezler yazarak tamamlamış olmak. Tercihen nicel araştırma yöntemlerine ve istatistik programlarına hakim ve araştırma projelerinde saha deneyimine sahip olmak; “Sosyal Psikoloji”, “İstatistik”, “Gelişim Psikolojisi”, “Aile Sosyolojisi”, “Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları”, “Kadın Çalışmaları” vb. dersleri Türkçe ve İngilizce verebilecek nitelikte bulunmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Lisans mezun olmak. Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında tamamlamış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Türk Dili alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Doktorasını Eski Anadolu Türkçesi alanında yapmış olmak. Tehlikedeki diller konusunda çalışmaları bulunmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin İletişim ve Tasarım Bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak, ilgili alanda yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Yaptığı akademik çalışmalarla sinema teorisi, kitle iletişimi, yeni medya, belgesel sinema, animasyon, fantastik sinema alanlarında uzmanlaşmış olmak. En az iki yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Alanında uygulama deneyimine sahip olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doç. Dr. (1) Üniversitelerin İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik derecelerine sahip olmak. En az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Tasarım, Yapı Bilgisi alanlarında uzmanlaşmış olmak.
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü / Grafik Tasarım Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimini Grafik, Grafik Tasarım/Tasarımı, Grafik Tasarımı Eğitimi, İletişim/Görsel İletişim, Sanat Eğitimi, Resim-İş Eğitimi alanlarından birinde tamamlamış olmak, sanat ve tasarım alanında yayın yapmış olmak.
Mimarlık Bölümü Prof. Dr. (1) Teknoloji (Mimarlık) Bilim Alanında Doçent unvanına sahip olmak. Bilgisayar destekli tasarım eğitimi ve tasarım süreçlerinin modellenmesi konularında çalışıyor olmak. Bu alanlarda uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınları olmak.
Mimarlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini mimarlık alanında yapmış olmak. Mimarlık eğitiminde yaratıcılık üzerine Doktora yapmış olmak. Bu alanda ve mimarlıkta sosyal sürdürülebilirlik alanında çalışmaları olmak. Mimari tasarım stüdyolarında en az 10 yıl ders vermiş olmak.
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programından Mezun olmak, Tekstil ve Moda Tasarımı alanında tezli yüksek lisans ve Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik programını tamamlamış olmak. Başvurduğu alanla ilgili yurt dışı eğitim deneyimi bulunmak.
Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Prof. Dr. (1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Anayasa Hukuku Profesörü olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. (1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Ceza ve Ceza Usul Hukuku Profesörü olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. (1) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak ve Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yrd. Doç. Dr. (1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak; kamu diplomasisi ve güvenlik alanında çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) İletişim Tasarımı, Görsel İletişim ya da Görsel İletişim Tasarımı lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktora ya da sanatta yeterlilik çalışmalarını belirtilen alanlarda tamamlamış olmak. Ulusal ve uluslararası alanda akademik eser sahibi ve projelere katılmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. (1) Bilgisayar Bilimleri doktora diplomasına sahip olmak, Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak, Makine Öğrenmesi ve Sağlık Bilişimi alanlarında araştırma yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmak, doktorasını Bilişim Sistemleri alanında yapmış olmak, Yazılım Yönetimi alanında araştırma yapmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. (1) Mühendislik Fakültelerinden veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip, yüksek Lisans, doktora veya doçentliğinin en az ikisini biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği (biyomedikal alanında çalışmış olan) alanlarından birinde yapmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Lisans ve Yüksek Lisansını Biyomedikal Mühendisliğinden ve Doktorasını Biyomühendisliktenalmış olmak. Biyomoleküler analiz ve spektroskopi, gömülü sistemler, Nanoyapılar ve biyosensörler, alanlarında çalışmaları bulunmak.
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Lisans, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden almış olmak. Mikroakışkan sistem ve cihazlar, biyo-enstrümantasyon, biyosensörler ve mikroskobik görüntüleme/işleme sistemleri konularında çalışmaları bulunmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. (1) Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak; Kontrol ve haberleşme alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak; Kontrol ve haberleşme alanında yayın yapmış, ders vermiş ve uzmanlaşmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Üretim planlama konularında çalışmalar yapmış ve bu alanda dersler vermiş olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne; İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora programını bitirmiş olmak.
Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans mezunu olup Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü Prof. Dr. (1) Sosyal Hizmet alanında Doçent unvanı almış olmak. Engellilik alanında çalışmaları bulunmak.
Spor Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Spor Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak. Egzersiz ve Sportif Performans alanında bilimsel çalışmaları ve Doğa Sporları alanında uygulama deneyimi bulunmak.
Spor Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Spor Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak. Antrenman Bilimi alanında bilimsel çalışmaları ve uygulama deneyimi bulunmak.
Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Muhasebe ve Finans Programı’nda doktora yapmış olmak. Muhasebe ve Denetim Standartları alanında yayın yapmış olmak.
Turizm ve Otelcilik Bölümü Prof. Dr. (1) Organizasyon alanında doçent unvanı almış olmak. Turizm ve İnsan Kaynakları alanında yayın yapmış olmak.
Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümü Doç. Dr. (1) Bankacılık ve Sigortacılık alanında doçent unvanı almış olmak. Risk Yönetimi alanında yayın yapmış olmak.
Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Doç. Dr. (1) Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ve Müzik Okullarının Piyano alanından mezun olmak, aynı alanda Yüksek Lisans, Sanatta yeterlik / doktora yapmış olmak, aynı alanda doçent unvanını almış olmak, Piyano / Korrepetisyon / Opera Şarkıcılığı eşlikçiliği alanında deneyim sahibi olmak.
Sahne Sanatları Bölümü Doç. Dr. (1) Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ve Müzik Okullarının opera/ koro şarkıcılığı alanından mezun olmak, aynı alanda Yüksek Lisans, Sanatta yeterlik / doktora yapmış olmak, aynı alanda doçent unvanını almış olmak, opera şarkıcılığı alanında deneyim sahibi olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Hazırlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. (1) Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Teknolojisi alanında yapmış olmak. Öğrenme Nesneleri ve Dil Eğitimi üzerine akademik çalışma yapmış olmak. Bir Yükseköğretim Kurumunda en az 2(iki) yıl dil eğitimine yönelik ders vermiş olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Sosyoloji alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Tercihen telif hakları konusunda çalışma yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı olarak en az 15 yıl tam zamanlı görev yapmış ve alanında ders vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pr. Yrd. Doç. Dr. (1) Doktorasını Biyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak, en az 10 yıl immünohistokimya ve klinik sitoloji deneyimi olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıp Fakültesi 2017 – 2 Atama ve Yükseltme Prof. Doç. Yrd. Doç.
Toplam Ankara Adana İzmir Toplam Ankara Adana İstanbul Toplam Ankara Adana Konya İstanbul İzmir Alanya Toplam
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2 1 1 1 1
Çocuk Cerrahisi 1 1 1
Genel Cerrahi 1 1 1
Göğüs Cerrahisi 1 1 1
Göz Hastalıkları 1 1 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 2 1 3
Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 1 2
Tıbbi Patoloji 2 1 1 1 1
Üroloji 3 1 1 2 1 1
Adli Tıp 1 1 1
Aile hekimliği 4 2 2 4
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 1 1 2
Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme 1 1 1
Çocuk Hematoloji – Onkoloji 2 1 1 1 1
Çocuk Kardiyoloji 1 1 1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları 1 1 1
Halk Sağlığı 1 1 1
İç Hastalıkları * 2 2 2
İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma 2 1 1 2
İç Hastalıkları Gastroenteroloji 1 1 1
İç Hastalıkları Hematoloji 2 2 2
İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji 1 1 1
Kardiyoloji 3 1 1 1 1 2
Nöroloji 1 1 1
Radyoloji 3 1 1 2 1 1
Tıbbi Genetik 2 1 1 1 1
Anatomi 1 1 1
Toplam 47 7 2 1 10 3 1 2 6 14 8 2 5 1 1 31

 

* Ankara bir Profesör için; Geriatri Uzmanı olmak şartı aranmaktadır.

* Ankara bir Profesör için; Allerji ve Klinik İmmünoloji Uzmanı olmak şartı aranmaktadır.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir