Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımları

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten istekçelerine; Özgeçmişlerini, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Hizmet Belgelerini, 2 adet Fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma Örnekleri ile Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, Yayın Listelerini, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını içine alan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten istekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 (iki) adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve hekime diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını içine alan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten istekçelerine Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık Belgesi), 2 adet Fotoğraf, Yayın Listesi, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile beraber Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını içine alan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek.) başvuracaklardır.

– Başvuracak adayların ilan edilen kadro derecesinin atanma şartlarına haiz olması gereklidir.

– Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen ya da posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden kaynaklı süresinde ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

Başvuru Adresi             : Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Batı Raman Kampüsü / BATMAN

İlan Başlangıç Tarihi     : 14 Ağustos 2017

Son Başvuru Tarihi       : 28 Ağustos 2017

 

S.

No

Birim Bölüm Anabilim Dalı/Program Ünvan Derece Adet Özel Şartlar
1 MühendislikMimarlık Fakültesi Elektrik ElektronikMühendisliği Devreler ve SistemlerTeorisi Profesör 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış
olmak, sistem vekontrol teorisi,
gözlemleyiciler ile durum ve
parametrekestirimi
konularında bilimsel çalışmaları olmak.
2 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik ElektronikMühendisliği Elektronik Profesör 1 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
bölümündedoktora yapmış olmak, haberleşme, optik ve fotonikkonularında
çalışmaları bulunmak.
3 İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
4 İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
5 İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi İşletme Yönetim veOrganizasyon Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak.
6 Fen EdebiyatFakültesi Kimya Analitik Kimya Profesör 1 1 Kimya alanında doçentlik almış olmak.
Elektrokimyasalve kromatografik
yöntemlerle ilaçlar üzerinde çalışmışolmak.
7 Güzel SanatlarFakültesi Seramik Seramik Profesör 1 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin
Seramik alanında Sanatta
Yeterlilik/Doktora yapmış olmak
ve doçentliğini Seramik alanında
almış olmak.
8 Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve SporEğitimi   Profesör 1 1 Sportif müsabakalarda performans artırıcı özelliğe sahipdoping
ilaçları ile ilgili çalışmaları olmak.
9 Güzel SanatlarFakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Doçent 1 1 Doçentliğini Gazetecilik ve Medya çalışmaları
alanındayapmış
olmak. Sinema alanında
çalışmaları bulunmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir