Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Alım

İlan No :1016690
İlanın Çıkılacağı yer:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ—>REKTÖRLÜK
Kadro Ünvan:OKUTMAN
Ales Puanı :70

Kadro Sayısı:2
Yds/Dengi:80
Kadro Derecesi:6
Duyuru Başlama Tarihi:02.05.2017
Son Başvuru Tarihi:16.05.2017
Sonuç Açıklama Tarihi:31.05.2017
Ön Değerlendirme Tarihi:22.05.2017
Sınav Giriş Tarihi:25.05.2017
Başvuru Tipi:Şahsen,Posta

Basvuru Yeri:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Bilecik
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:

bilecik.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi Lisans mezunu olmak, Alanında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
Müracaat Formu ( Üniversitemizin http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır. )
Özgeçmiş,
2 (İki) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmak) ve Nüfus cüzdan sureti ya da fotokopisi
Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
Son üç yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana
eşdeğer bir puan aldığına ilişkin belge.
Alanında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. (Resmi kurumlarda geçen süreler için alınacak tecrübe belgeleri için prim sorgulaması yapılmayacaktır. Özel işyerlerinde geçen hizmetler için SGK Hizmet Dökümünün de eklenmesi gerekmektedir.)
Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak
olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir