Boğaziçi Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Alımı

İlan No :
1014082
İlanın Çıkılacağı yer
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ—>İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ—>SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ—>YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Yds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak
atamalarda ALES’ten en az 80.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından
(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (YDS)) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve
ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci
alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER
T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca
yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
Başvurular
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlığı’na yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1.Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat
Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2.Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,
3.Resmi transkript (Lisans),
4.Yabancı Dil Belgesi fotokopisi (YDS’den en az 85 puan almış olmak veya
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak),
5.ALES Belgesi fotokopisi (ALES Puanı 80, Türü EA.),
6.Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/Assets/Documents/Content/Public/
calisanlar_formlar/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir