Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 – Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 – Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SANAT TARİHİ TÜRK VE İSLAM SANATLARI 1 1 Selçuklu Maden Sanatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN. GEN MÜHENDİSLİĞİ 1 1 Tahıllarda ve soğanlı bitkilerde biyotik stres ve moleküler karekterizasyonkonularında çalışmış olmak. Doku kültürü, gen aktarımı ve moleküler markıruygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖN. KENTLEŞME VE ÇEV. SORUN. 1 Yerel yönetimler, kent ve çevre politikası alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yerel yönetimler ve kalkınma ve bölgesel kalkınma ajansları konularında çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ 1 İskemi-reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışmalar yapmak, hepatobiliercerrahi alanında yurt dışı deneyimi olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ MİKROBİYOLOJİ VE KL. MİK. 1 Tıp doktoru olmak. Tularemi Epidemiyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir