Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 – Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 – Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Prof. Doç. Der. Açıklama
Tarih Yakınçağ Tarihi 1 3 Osmanlı döneminde Balkanlar ve Balkanlarda Osmanlı Mirası konularında çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Anorganik Kimya 1 Rutenyum komplekslerinin katalitik özellikleri ve fotodiyot uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.
Kimya Fizikokimya 1 1 Biyopolimerler konusunda nanokompozit hazırlama, ambalaj malzemesi hazırlama, fotopolimerizasyonkonularında çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Organik Kimya 1 1 Çapraz bağlanabilir elektroaktif moleküllerin organik ışık yayan diyot uygulamaları konusunda çalışmaları bulunmak ve alanında en az bir yıl yurtdışı deneyimine sahip olmak.
Fizik Genel Fizik 1 3 ROSAT X-Işın uydusu gözlemlerine dayalı olarak cüce novalar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Prof. Doç. Der. Açıklama
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı 1 Peyzaj planlama çalışmalarında analitik, hiyerarşik süreç yöntemiyle çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Prof. Doç. Der. Açıklama
Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi 1 Uniportal videotorakoskopi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 1 1 Hemoperitoneum’un yara iyileşmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Prof. Doç. Der. Açıklama
Tarım Ekonomisi Tarım Politikası ve Yayım 1 1 Tarımsal yayım konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bitki Koruma Entomoloji 1 2 Endüstri süs bitkileri ve çilek alanlarındaki zararlılarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Tarımsal Yapılar ve Sulama 1 1 Sulama programlarının oluşturulması ve minirhizotorn görüntüleme tekniklerinin sulama uygulamalarında kullanılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Toprak Bil. ve Bitki Besleme 1 1 Toprak biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir