Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 – Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 – Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
MOLEKÜLER BİY. VE GENETİK 1 Apomiksi ve DNA metiltransferaz gen anlatımları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNO. 1 Çift yıldızlarda eksen dönmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANASANAT DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
RESİM RESİM 1 1 Estetik ve Sanat Kuramları, Resimde Şiddet İmgeleri, Kültürel Şiddet ve Anti-Estetik Sanatta Siyaset Sosyolojisi, Şiddetin Sanata Yansımaları, Mozaik ve Resimde Uygulama Teknikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1 1 “Proaktif davranışlar” ve “işe adanma” üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ NÖROŞİRURJİ 1 1 Spinal cerrahi biriminde eğitim ve uygulamalara katılmış olmak ve vasküler cerrahi konusunda eğitimli olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS. 1 Çocuk nefrolojisi uzmanı olmak, ülkemizde çocuklardaki kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi ile ilgili ulusal çok merkezli çalışma yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP 1 1 I-131 tedavilerinde genotoksisite ve MDR çalışmaları yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ PSİKİYATRİ 1 3 Destekleyici Psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TARLA BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ 1 Sürdürülebilir alternatif tarım sistemleri ve organik tarım konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir