Celal Bayar Üniversitesine Öğretim Üyesi Alımı

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Profesör kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

– 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Doçent kadroları daimi statüdedir.

– Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

– Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

– Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

– Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

– İlan şartlarımızı taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

– Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip oldukları unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

– Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu”na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Birim Anabilim Dalı Unvan Derece Adet İlan Açıklaması
Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Almış Olmak. Hemodiyaliz Alanında ve Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Mental Semptomlar Üzerine Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Patoloji Profesör 1 1 Hematopatoloji, Nefropatoloji, Genitoüriner Patoloji ve Perinatal Otopsi Konularında Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi Üroloji Profesör 1 1 Nöroüroloji Konusunda Deneyimli Olmak ve Bunu Yayınlar İle Belgelemek. Ürodinami Konusunda Eğitici Düzeyinde Deneyimli Olmak ve Bunu Belgelemek.
Fen Edebiyat Fakültesi Topoloji Profesör 1 1 Simplişıl Gruplar, Digital Topoloji, Sabit Nokta Teorisinde Çalışmaları Olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 3 1 Hareket ve Antrenman Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Spor ve Çoklu Zeka Alanında ve Otizm Alanında Çalışmaları Bulunmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü Doçent 3 1 Boş Zaman Engelleri, Boş Zaman Tutumları ve Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Motivasyonu Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Doçent 1 1 Mali Alan ve Mali Alan Oluşturma Yöntemleri ile Maliye Politikalarının Sürdürülebilirliği Konularında Çalışmaları Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Doçent 3 1 Doçentliğini İdare Hukuku Alanında Almış Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 3 1 Yerel Yönetimler, Bölgesel Kalkınma, Stratejik Planlama Alanlarında Çalışmaları Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Doçent 2 1 Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Türkiye’de İşçilerin Direniş ve Hayatta Kalma Stratejileri Üzerine Çalışmış Olmak. Neoliberal Politikalar ve İşçi Sınıfı, Endüstri İlişkileri, Yoksulluk Üzerine Çalışmaları Olmak.
İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Doçent 1 1 Din Eğitiminde Eleştirel Düşünme ve İbn Haldun’un Eğitim Görüşü İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh./Mekanik Doçent 1 1 Optimizasyon Teknikleri, Çelik Yapılar ve Zemin-Yapı Etkileşimi Konularında Çalışmaları Olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh./Mekanik Doçent 1 1 Akışkan-Yapı Etkileşim Problemleri, Kiriş Teorileri,Kesirli Türevli Sönümleyiciler Üzerine Çalışmaları Olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir