Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda

Devam

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Alımı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartlan belirtilen, Enstitümüz Fen Fakültesi Fotonik Bölümünde açık bulunan

Devam

Batman Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet

Devam

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alacak

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına

Devam

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı

Devam

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme

Devam

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesinden: Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine

Devam

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve

Devam

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim

Devam

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alınacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan

Devam