Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

1 – Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

2 – Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

4 – Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilen ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5 – Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

 

S.

No

Birimi Bölüm Anabilim Dalı Kadro

Unvanı

Derece Adet
1 Mühendislik Fakültesi MadenMühendisliği Cevher Hazırlama Profesör 1 1
2 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Profesör 1 1
3 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Profesör 1 1
4 Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1
5 Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1
6 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Profesör 1 1
7 Ziraat Fakültesi Zootekni Zootekni Profesör 1 1
8 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Profesör 1 1
9 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Profesör 1 1
10 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1
11 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1
12 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 1
13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1
14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 2
15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Profesör 1 1
16 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1
17 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Gögüs Cerrahisi Profesör 1 1
18 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 1
19 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 2
20 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağl. Ve Hast. (Çocuk Nörolojisi) Profesör 1 1
21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağl. ve Hast. (Çocuk Endokrinolojisi) Profesör 1 1
22 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Mat. ve Fen Biliml. Eğ. Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir