Doktora Nedir? Doktora Yapmak

Doktora Nedir?

Doktora, üniversitelerin eğitimini verdiği ve araştırma, derinleşme ve uzmanlaşma sağlayan en yüksek düzeyde akademik eğitim türüdür.

Doktora, akademik anlamda araştırma yapma, bilimsel yorum, yordama ve sentez yapabilme yetisini en üst düzeye çıkartmayı amaç edinmektedir.

Doktora Eğitimini Kimler Alabilir?

Tezli yüksek lisans uygulamalarından mezun olanlar doktora yapabilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans uygulamalarından mezun olanlar doktora programına müracaat yapamazlar.(06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisansa kayıtlı olan ya da mezun olanlar hariç).

Lisans mezunları tümleşik doktora uygulamalarına müracaat yapabilirler, tezli yüksek lisans uygulamalarından mezun olmadan doğrudan doktora uygulamalarına müracaat yapamazlar.

Bütünleşik Doktora Nedir?

Bütünleşik doktora, lisans mezunlarına tezli yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora programına başlamalarına imkân tanıyan bir doktora türüdür. Ülkemizde her bölümde tümleşik doktora programı bulunmamaktadır. Sayısı çok azdır. Bütünleşik doktora uygulamaları süresi genelde 5 yıldır.

Doktora Süreci

Doktora eğitiminde aday, 2 dönemlik (1 yıl) ders döneminin sonrasında doktora yeterlilik sınavına girer. Yeterlilik sınavı başarı ile verilebilirse aday tez dönemine geçer, başarısız olunması halinde adaya süre verilerek bir sonraki yeterlilik sınavına hazırlanması istenir. Üç yeterlilik sınavından başarısız olan aday doktora ders dönemine tekrar başlar. Yeterlilik sınavı sonrası tez yazma sürecine girilir. Normal şartlarda Doktora tez yazma süresi 3 yıldır. Bu süreçte tez izleme komiteleri tarafından belirli Aralıklarda yazımı devam eden tez değerlendirilir. Tezini bitiren aday doktora tez savunmasına girer, başarı ile savuna bilirse mezun olur. Başarısız olması halinde bir sonraki tez savunmasına hazırlanır.

Doktora Derecesi Ne Demek?

Kişinin çalıştığı alanda akademik düzeyde yetkin olduğunun göstergesidir. Doktora eğitimini başarı ile bitirenlere “Doktor(Dr.)” unvanı verilir. Doktor unvanı bizzat YÖK tarafından verilir. Bu unvan eğitim alanında doktora yapılanlara verilir, tıp alanındaki hekim unvanından farklıdır. Doktor unvanı şahsa aittir, bu unvanı kullanabilmesi için herhangi bir yüksek öğretim kurumunda çalışması şart değildir.

Doktora’dan Sonra?

Doktora eğitimini bitirip hekim unvanı alan aday, çalıştığı alanda yüksek öğretim kurumlarının yardımcı doçent hekim alımlarına müracaat yapabilir. Bir yüksek öğretim kurumuna yerleşen aday yard. doç. dr. unvanı alır, bu kadro unvanıdır. Kişi ilgili kurumda çalıştığı süreçte yard. doç. dr. unvanını kullanabilir.

İsterse öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi alt kadrolara da müracaat yapabilir. Doktora mezunu olan aday ilgili alanda özel sektörde de iş bulabilir, özel sektörde bilhassa üst düzey kadrolar için yapılan müracaatlarda doktora eğitiminin büyük artısı olmaktadır.

Doktora Eğitimi Ne Fayda Sağlar?

Bireye akademik açıdan ilgili alanda üst düzeyde kazanımlar sağlar. Doktora yapmış olmak, ilgili alanda uzman olduğunun en somut kanıtıdır. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde iş bulma açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir