Abant İzzet Baysal Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine

Devam