Giresun Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alımı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi               : 09.08.2017

Başvuru Tarihi           : 09.08.2017

Son Başvuru Tarihi    : 23.08.2017

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTLARI
1 Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji ABD. Profesör 1 1 Yüksek enerjili çarpıştırıcılarda üçlü bozon etkileşmeler ile ilgili çalışmaları olmak ve ATLAS deneyinde analiz yapmış olmak.
2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi ABD. Profesör 1 1 Robotik radyocerrahi konusunda eğitimli ve radyasyona bağlı genositotoksisite, enflamasyon ile ilgili deneysel çalışmaları olmak
3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD. Profesör 1 1 Osteoporoz konusunda yaşam kaliteleri ile ilgili validasyonçalışmaları yapmış olmak
4 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 4 1 Havai elektrik hatları ve plc programlama konuları üzerine çalışmaları olmak
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk ABD. Yardımcı Doçent 5 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, vergi davaları ve adli muhasebe konularında çalışmaları olmak
6 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD. Yardımcı Doçent 4 1 Fen Eğitimi alanında doktora yapmış olup, bilimin doğası için pedagojik alan bilgisi ve Q methodolojisi konularında çalışmaları olmak.
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler ABD. Yardımcı Doçent 4 1 Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olup, Karadeniz Bölgesel Güvenliği konusunda çalışmaları olmak.
8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABD. Yardımcı Doçent 1 1 Türkiye’de multipl skleroz konusunda prevalans çalışmaları ve nörobehçet ile ilgili çalışması olmak
9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABD. Yardımcı Doçent 4 1 Epileptik hastalarda uyku deprivasyonlu EEG ile ilgili çalışması olmak
10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği ABD. Yardımcı Doçent 5 1 Aile Hekimliği uzmanı olmak
11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

(Yenidoğan Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent 5 1 Yenidoğan uzmanı olmak.
12 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri ABD. Yardımcı Doçent 4 1 Psikiyatri uzmanı olmak
13 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları ABD. Yardımcı Doçent 2 1 Pulmoner tromboemboli tedavisinde hospitalizasyon dışı yaklaşımlarla ilgili çalışmaları olmak
14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Yardımcı Doçent 5 1 Çocuk ve Ruh Sağlığı Uzmanı olmak
15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak.
16 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 5 1 Onkoloji uzmanı olmak
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji Bilim Dalı) Yardımcı Doçent 3 1 Gastreoenteroloji uzmanı olmak.
18 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi ABD. Yardımcı Doçent 3 1 Anatomi uzmanı olmak
19 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent 3 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir