Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

İlan No : 1020509
İlanın Çıkılacağı yer
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ—>SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU—>MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ—>MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
Kadro Ünvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı : 70

Kadro Sayısı : 1

Kadro Derecesi : 6
Duyuru Başlama Tarihi : 17.11.2017
Son Başvuru Tarihi : 01.12.2017
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.12.2017
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.12.2017
Sınav Giriş Tarihi : 07.12.2017

Basvuru Yeri

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.gumushane.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR

Muhasebe veya Yönetim ve Organizasyon ABD’de Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar hariç) öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası beş yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi, ilan numarası ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (http://www.gumushane.edu.tr/dosya/akademik_kadro_basvuru.doc)

—Özgeçmiş,

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almış olmak.),

—Lisans Diploma fotokopisi,

—Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Onaylı Sureti

—Son 1 (bir) Ay İçerisinde Alınmış Lisansüstü Öğrenim Görenler İçin Öğrenci Belgesi

—Nüfus cüzdanı fotokopisi,

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi.

—Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar yada çalışıp ayrılanlar için hizmet belgesi.

__SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti) ve Çalışma Belgesi (SGK kaydı olan adaylar için)

NOT:

—Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar (başvuru yapılacak) Birime ulaşmış olması gerekmektedir.

__Başvurular kadronun ilan edildiği Birime yapılacaktır.

__Başvuru belgeleri iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir