Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 5 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649 ) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji ABD Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji ABD Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi ABD Profesör 1 1 Hayvansal Üretim alanında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi ABD Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanı almış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim ABD Doçent 1 1 İletişim Çalışmaları alanında Doçent unvanı almış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Radyo Televizyon ABD Doçent 1 1 İletişim Çalışmaları alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü Maden Yatakları ve Jeokimya ABD Doçent 1 1 Çevre Jeokimyası alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi ABD Doçent 1 1 Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak.
Şiran Mustafa Beyaz MYO Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Doçent 1 1 Hayvan Sistematiği alanında Doçent unvanı almış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir