Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini,  Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ve bir CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye kurum dışından gelenler için onaylı hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve bir CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye kurum dışından gelenler için onaylı hizmet cetveli eklenecektir)

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
  3. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
  4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
  5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
  7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
  8. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  9. Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Unvan Der. Adet Fakülte/Myo/Yo. Bölüm Anabilim/Anasanat Dalı Açıklama
Prof. 1 1 Iğdır ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim dalı
Prof. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabil dalı
Doçent 1 1 Iğdır ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doçent 1 1 Iğdır ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı
Doçent 1 1 Iğdır ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doçent 1 1 Iğdır ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Tarım Makineleri Anabilim dalı
Doçent 2 1 Mühendislik Fakültesi Makina mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim dalı
Doçent 3 1 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Anabilim dalı
Yrd. Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalı Girişimcilik konusunda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve enerji Kimya mühendisliği alanında doktora yapmış olup, Hidrojen üretimi konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Iğdır Meslek Yüksekokulu Mülkiyet koruma ve güvenlik AB ülkelerinde ve Türkiye’de işverenin iş sağlığı ve güvenliği ve eğitim yükümlülüğü konusunda çalışmış olmak
Yrd. Doç. 1 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam bilimleri Kelam Anabilim dalı Kelam bilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tuzluca Meslek Yüksekokulu Tıbbi hizmetler ve teknikler Fizikokimya alanında doktora yapmış olup, Katalitik sıvılaştırma ve Süper kritik çözücülerle ilgili çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Mühendislik Fakültesi Gıda mühendisliği Gıda Teknolojisi Anabilim dalı Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, Meyve işleme üzerinde çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim dalı Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında doktora yapmış olup, Tarih Sosyoloji ve Türk Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor yöneticiliği İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Fen Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Anabilim dalı Türk Halk Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olup, Destanlar konusunda çalışması bulunmak.
Yrd. Doç. 3 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık bakım hizmetleri Anti kanser ile ilgili çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Iğdır Meslek Yüksekokulu Otel, lokanta ve ikram hizmetleri İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat mühendisliği Hidrolik Anabilim dalı İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam bilimleri Kelam Anabilim dalı Kelam bilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Fen Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı Yeni Türk Dili Anabilim dalı Yeni Türk Dili alanında doktora yapmış olup, Kırım çak Türkçesi konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 Mühendislik Fakültesi Elektrik-elektronik mühendisliği Elektronik Anabilim dalı Elektronik anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 Mühendislik Fakültesi Gıda mühendisliği Gıda Teknolojisi Anabilim dalı Süt Teknolojisi bilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalı Kadın girişimciliği konusunda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 Fen Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Anabilim dalı Türk Dili Edebiyatı mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 Mühendislik Fakültesi Çevre mühendisliği Fizikokimya alanında doktora yapmış olup, Katalaz, Lipaz enzimi ve kompozit film üzerinde adsorpsiyon çalışması yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 5 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim dalında doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. 5 1 Tuzluca Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Tıbbi Biyokimya anabilim dalında doktora yapmış olup, diyabet konusunda çalışmış olmak
Yrd. Doç. 5 1 Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir