İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı

 

 

İlan No : 1016245
İlanın Çıkılacağı yer: İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ—>PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU—>ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ—>UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ PR. (TAM BURSLU)
Kadro Ünvan: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı :70

Kadro Sayısı: 2
Yds/Dengi:

Kadro Derecesi: 0
Duyuru Başlama Tarihi: 09.03.2017
Son Başvuru Tarihi: 23.03.2017
Sonuç Açıklama Tarihi: 29.03.2017
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.03.2017
Sınav Giriş Tarihi: 27.03.2017
Başvuru Tipi: Şahsen,Eposta

Basvuru Yeri: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Balat Yerleşkesi
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.ayvansaray.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR

* Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uçak Mühendisliği veya Pilotaj bölümü lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar hariç) öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası beş yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
* Üniversitemiz Personel İşleri Daire Başkanlığı’na son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve/veya eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

– Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

– Özgeçmiş

– ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

– Diplomalar.

– Not dökümleri.

– İlgili alandaki çalışma belgesi.

– Nüfus cüzdanı fotokopisi.

– Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

– Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizweb adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir