İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTELERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Görsel İletişim Tasarımı Profesör kadrosuna ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Aranan Şartlar;

  • Yüksek Lisansını ve Doktorasını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak. Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Aranan Şartlar;

  • Doktorasını ve Doçentliğini Plastik Sanatlar alanı Resim Bölümünde almış olmak. Multimedya Atölyesi ve Performans alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Aranan Şartlar;

  • Doktorasını Ekonometri alanında yapmış ve Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. “Makro-Ekonometri Modelleme, İstatistik ve Uluslararası Ekonomi” konularında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

* Özgeçmiş(YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.07.2017-08.08.2017 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Prof. 1 Yüksek Lisansını ve Doktorasını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak. Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Prof. 1 Doktorasını ve Doçentliğini Plastik Sanatlar alanı Resim Bölümünde almış olmak. Multimedya Atölyesi ve Performans alanında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Prof. 1 Doktorasını Ekonometri alanında yapmış ve Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. “Makro-Ekonometri Modelleme, İstatistik ve Uluslararası Ekonomi” konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar TURGUT

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel   : 0216 4524585-86/1158

Fax  : 0216 452 87 17

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir