İstanbul Şehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım

İlan No :1016440
İlanın Çıkılacağı yer:
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ—>İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ—>İKTİSAT BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı :70

Kadro Sayısı:1
Yds/Dengi:90
Kadro Derecesi:0
Duyuru Başlama Tarihi:28.03.2017
Son Başvuru Tarihi:11.04.2017
Sonuç Açıklama Tarihi:17.04.2017
Ön Değerlendirme Tarihi:12.04.2017
Sınav Giriş Tarihi:13.04.2017
Başvuru Tipi:Şahsen,Posta,İnternet

Basvuru Yeri

Başvuru belgeleri ile selentursucu@sehir.edu.tr adresine e-posta ve Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:27 34662 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen ve posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan veya eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi:www.sehir.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR

İktisat bölümü mezunu olmak ve üniversitelerde bu alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 90.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER
Başvuruda İstenen Belgeler;

1- Başvuru Formu (35 yaşından gün almış adaylar başvuramazlar),

2- YÖK formatında özgeçmiş ve 1 adet Fotoğraf,

3- Nüfus cüzdan fotokopisi,

4- Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, lisan transkripti, yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denklilerini gösteren onaylı belge),

5- ALES Belgesi (En az 70 puan),

6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veyaYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) (İngilizce) en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulu’nca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge,

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir