İstanbul Şehir Üniversitesi Okutman Alımı

İlan No : 1016925
İlanın Çıkılacağı yer İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ—>YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Kadro Ünvan OKUTMAN
Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 6
Yds/Dengi 90
Kadro Derecesi 0
Duyuru Başlama Tarihi 15.05.2017
Son Başvuru Tarihi 29.05.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 16.06.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 31.05.2017
Sınav Giriş Tarihi 07.06.2017
Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Basvuru Yeri Başvuru belgeleri, sepp_info@sehir.edu.tr e-posta adresine gönderilecek olup, şahsen ve posta ile de üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim edilebilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge içeren başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.sehir.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
Başvuracak okutman adaylarında İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi alanlarında lisans diploması ve lisans sonrası en az iki yıl İngilizce öğretmenlik deneyimi koşulu aranır.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 90.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER
BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
* Başvurular Diller Okulu Direktörlüğü’ne e-posta yoluyla son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- İngilizce Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- Yabancı dil sınav belgesi

6- ALES belgesi

7- Öğrenim belgeleri (Lisans/ Yüksek Lisans/ DELTA) ve transkript

8- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

9- En az iki yıllık iş deneyimini gösteren hizmet belgesi

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir