İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc. Adet Nitelik
1 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk yoğun (bakım) yan dal uzmanı olmak, pediatrik travma konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak
2 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Pediatrik Otropedi ve Biyomekanik alanında çalışmaları olmak.
3 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili yayınlanmış meta-analiz çalışmaları yapmış olmak.
4 Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak. Kanser hücre kültürleri ve sitotoksisite konusunda deneyimli olmak ve çalışmaları bulunmak”
5 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doçent 1 1 Elektromanyetik alanın kemik iyileşmesi üzerine olan etkileri konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.
6 Tıp Dahili Tıp Bilimli İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak. Hematoloji uzmanı olmak. Trombotik mikroanjiopati ve atipik hemolitik üremik sendromla ilgili deneyimi olmak, bu konuda çalışma yapmak.
7 Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak. Romatoloji uzmanı olmak. Spondiloartritler ve ankilozanspondilit konusunda çalışmaları olmak.
8 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 1 Acil servislerde ileri düzey USG (ultrasound) rehberliğinde sinir blokları konusunda sertifikasyonuna ve acil servislerde madde bağımlılığına genel yaklaşım konusunda eğitici eğitmenliği sertifikasyonuna sahip olmak.
9 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Düşük kalsiyum diyetinin, mandubular kondil üzerine etkisi konusunda histolojik çalışma yapmış olmak
10 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent* 1 1 Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim Kurumunda alanında en az 4 dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak
11 Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Doçent 1 1 Eczacılık Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak. İnflamasyon konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak
12 Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Botanik Yardımcı Doçent 3 1 Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak. Süperkritik akışkan ekstraksiyonukonusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.
13 Eczacılık Temel Eczacılık Bilimleri Farmasotik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Bakterilerde biyofilm üretimi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.
14 S.B.B.F. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak.
15 S.B.B.F. Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Doçent 1 1 Sosyal Bilimler Metodolojisi, Mitsel Düşünce ve Kültür Sosyolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.
16 S.B.B.F. Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 1 Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında Alevi Ocakları üzerine Doktora yapmış olmak.
17 S.B.B.F. Türk-İslam Arkeolojisi Türk-İslam Arkeolojisi Yardımcı Doçent 2 1 Arkeoloji Anabilim Dalında Su Kültürü ve Mimarisi konusunda Doktora yapmış olmak ve aynı alanda çalışmaları bulunmak.
18 S.B.B.F. Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yardımcı Doçent 3 1 Zihin Felsefesi üzerine çalışmaları bulunmak
19 İslami İlimler Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 1 1 Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında doktora yapmış olmak, Modern Arap Şiirinde Dini Semboller” konusunda çalışmaları bulunmak.
20 İ. İ. B. F. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 İşletme bölümü mezunu olmak ve doktorasını üretim yönetimi ve pazarlama alanında yapmış bulunmak. Tüketim duyguları, deneyimsel pazarlama ve marka aşkı alanlarında çalışmaları bulunmak.
21 İ. İ. B. F. İktisat Bölümü İktisat Teorisi Doçent 1 1 İktisat bölümü mezunu olmak ve doktorasını İktisat bölümünde yapmış olmak. Enerji, vergi-büyüme ilişkisi, erken uyarı sistemleri ve döviz kuru sistemleri konularında çalışmaları bulunmak.
22 İ. İ. B. F. İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yardımcı Doçent 1 1 İktisat Bölümü mezunu olmak. Çok uluslu şirketler ve uluslararası ticaret konularında çalışmaları bulunmak. inovasyon sistemleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda uzmanlaşmış olmak.
23 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Profesör* 1 1 Bor ve karbon nano sistemler, katıhal fiziği ve bilimsel hesaplama konularında çalışmaları ve uluslararası yayınları bulunmak
24 Mühendislik ve Mimarlık Mekatronik Mühendisliği Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Yardımcı Doçent* 1 1 Mekatronik Sistemlerin doğrusal olmayan kontrolü konusunda alanında uluslararası dergi ve konferans yayınlarına sahip olmak
25 Mühendislik ve Mimarlık Makine Mühendisliği Termodinamik Yardımcı Doçent* 1 1 Hareketli temas çizgisi içeren serbest yüzeyli akışkan modellenmesi ve gravür baskılı mikro-elektronik devrelerin akışkanlar mekaniği üzerine çalışmaları olmak.
26 Mühendislik ve Mimarlık Harita Mühendisliği Fotogrametri Yardımcı Doçent* 2 1 Havasal ve Uzaysal Lidar (ICESat/GLAS) sistemleri ile haritalama çalışmaları yapmış olmak; Yersel Lidar ve İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemleri ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak”
27 Mühendislik ve Mimarlık Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Üretim ve Rezervuar Yardımcı Doçent* 3 1 Petrol Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Üretim ve Rezervuar mühendisliği alanlarından birinde çalışmaları bulunmak.
28 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Yardımcı Doçent* 1 1 “Matematik bölümü doktoralı olmak. Ardışık karar problemleri ve döngüsel Markovzincirinin limit teoremleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
29 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Yardımcı Doçent* 2 1 “Matematik bölümü doktoralı olmak. Uygulamalı matematik alanında iteratif ayırma metotları kullanarak diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir