Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alımı

Akademimiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel hükümler ile 30044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi, noter veya kurum onaylı doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesini, adli sicil belgesini (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu, JSGA öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte 2 adet fotoğrafını, yayın listesini (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek);

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesini, adli sicil belgesini (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu, JSGA öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte 2 adet fotoğrafını, yayın listesini (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA örün sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması şarttır.

İlanen duyurulur.

BAŞVURU ADRESİ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

İlan Başlangıç Tarihi     : 07 Ağustos 2017

Son Başvuru Tarihi       : 05 Eylül 2017

 

Unvan Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı/ Program Açıklama
Doçent 1 Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde tamamlamak. Kent, Çevre, Çevresel Güvenlik, Göç ve Mülteci alanlarında akademik çalışma ve yayınları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi Bölümünde doktora sonrası  en az 5 yıl öğretim üyeliği tecrübesi olmak. Yurtdışında öğretim üyeliği tecrübesine sahip olmak. Akademik yayınlarda editörlük tecrübesi olmak. Alanında Bölüm Başkanlığı veya Anabilim Dalı Başkanlığı tecrübesine sahip olmak.
Doçent 1 Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamak. Ortadoğu, Güvenlik, Etnisite ve Mezhep alanlarında akademik çalışma ve yayınları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora sonrası en 5 yıl öğretim üyeliği tecrübesi olmak. Akademik yayınlarda editörlük tecrübesi olmak.
Yardımcı Doçent 1 Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından birinde tamamlamak. Kamu yönetiminde reform, bürokrasi, yerel yönetimler ve karşılaştırmalı yönetim konularında çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi alanında doktora sonrası en 5 yıl öğretim üyeliği tecrübesine sahip olmak. Akademik yayınlarda editörlük tecrübesi olmak. Alanında Bölüm Başkanlığı veya Anabilim Dalı Başkanlığı tecrübesine sahip olmak.
Yardımcı Doçent 1 Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Suç Araştırmaları Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini Fiziki İncelemeler ve Kriminalistik veya Biyokimya  alanlarındanbirinde tamamlamak. Kriminalistik alanında en az 10 yıllık tecrübe sahibi olmak. Yükseköğretim Kurumlarında doktora sonrası en az 2 yıl öğretim elemanlığı tecrübesi olmak. Patlayıcı maddeler, Patlama Sonrası Olay Yeri İncelemesi, Adli Balistik alanında çalışmaları bulunmak. En az 10 yıl yöneticilik tecrübesine sahip olmak.
Yardımcı Doçent 1 Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Deniz Emniyeti ve Güvenliği Deniz Emniyeti ve Güvenliği Lisans veya Yüksek Lisans eğitiminin en az birini Hukuk veya Denizcilik alanında yapmış olmak, doktorasını Deniz Emniyeti ve Güvenliği veya Deniz Hukuku alanında tamamlamış olmak.
Yardımcı Doçent 1 Fakülte Sosyal Bilimler Dil Bilimleri Lisans ve Yüksek lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamak. Doktora eğitimini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamak. Bütünleşik dil becerilerinin öğretimi, akademik çalışma becerileri, dünya edebiyatı,  yabancı dil öğretiminde program geliştirme konularında çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarının yabancı diller veya İngiliz Dili alanında doktora sonrası en 5 yıl öğretim elemanlığı tecrübesi olmak. İngiliz Dili ve Eğitim alanında akademik çalışma ve yayınları olmak. Alanında yönetici tecrübesine sahip olmak.
Yardımcı Doçent 1 Fakülte Sosyal Bilimler Temel Sosyal Bilimler Lisans ve yüksek lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine yapmış olmak, Doktora eğitimini matematik alanında tamamlamak, Yüksek öğretim kurumlarında 3 yıllık öğretim elemanı tecrübesi olmak, Yurtdışında eğitim ve araştırmacı olarak bulunmak, Mantık felsefesi ve modern mantık alanlarında çalışmaları bulunmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir