Kadir Has Üniversitesinden Akademik Alım

Kadir Has Üniversitesinden:

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

 1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,
 2. YL veya Doktora derecelerinden en az birini yurtdışından almış olmak,
 3. YÖK Doçentliğini Tiyatro alanından almış olmak,
 4. Türkiye’deki bir üniversitenin Tiyatro Bölümü’nde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak,
 5. Hareket tasarımı ve bedensel anlatım üzerine, lisans ve YL seviyelerinde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak,
 6. YL seviyesinde performans araştırmaları, kültürlerarası gösterim, beden dramaturjsi alanlarında en az 5 sene ders vermiş ve yüksek lisans tezi danışmanlığı yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
 7. Halen gösteri sanatları alanında biletli seyircinin karşısına çıkan sanatsal çalışmalarda oyuncu ve/veya yönetmen olarak görev almak

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

 1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
 2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
 3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

 1. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 2. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Doç. Dr. 1 Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak; YL veya Doktora derecelerinden en az birini yurtdışından almış olmak; YÖK Doçentliğini Tiyatro alanından almış olmak; Türkiye’deki bir üniversitenin Tiyatro Bölümü’nde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak; Hareket tasarımı ve bedensel anlatım üzerine, lisans ve YL seviyelerinde en az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak; YL seviyesinde performans araştırmaları, kültürlerarası gösterim, beden dramaturjsi alanlarında en az 5 sene ders vermiş ve yüksek lisans tezi danışmanlığı yapabilecek tecrübeye sahip olmak; Halen gösteri sanatları alanında biletli seyircinin karşısına çıkan sanatsal çalışmalarda oyuncu ve/veya yönetmen olarak görev almak

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir