Kafkas Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25., ve 26.maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Yardımcı Doçentliğe Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Adaylara sınav tarihleri başvuruda bulunduğu birimlerce daha sonra duyurulacak olup, Yabancı Dil Sınav sonuçları
birimlerince ilan edilecektir.
– Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
– Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİM ÜNVANI AD. DER. ANABİLİM DALI IKLAMA
Tıp Fakültesi Profesör 1 1 Göz Hastalıkları  
Tıp Fakültesi Profesör 1 1 Dermatoloji  
Veteriner Fak. Profesör 1 1 İç Hastalıkları  
 

Eğitim Fakültesi

 

Doçent

 

1

 

1

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

 
Sağlık Bilimler

Fakültesi

 

Doçent

 

1

 

1

 

Ebelik

 
 

Tıp Fakültesi

 

Doçent

 

1

 

1

Beyin ve Sinir

Cerrahisi

 
 

Tıp Fakültesi

 

Doçent

 

1

 

1

Kalp Damar

Cerrahisi

 

 

Sarıkamış Beden

Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

 

Beden Eğitimi ve

Spor Öğretimi

 
 

Veteriner Fak.

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

1

 

Fizyoloji

Vazomotor aktivite üzerine

çalışmış olmak

 

Eğitim Fakültesi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Sosyal katılım becerileri

üzerine çalışmış olmak

 

Eğitim Fakültesi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

5

 

Türkçe Eğitimi

Yabancılara Türkçe öğretimi

konusunda çalışmış olmak

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

Yüksek Enerji ve

Plazma Fiziği

Deneysel yüksek enerji fiziği

konusunda çalışmış olmak

Fen Edebiyat

Fak.

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

 

Yeni Türk Edebiyatı

II. yeni şiir üzerine doktora

yapmış olmak

 

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

Eski Türk Edebiyatı

17. yüzyıl metinleri ve/veya

mesneviler üzerine çalışmış

olmak

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

Azerbaycan Türkçesi

ve Edebiyatı

20.yüzyıl edebiyatı üzerine

çalışmış olmak

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Göz Hastalıkları

Diyabetik retinopatilerde

vitrektomide öküler

hemodinamik konusunda

çalışmış olmak

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

1

 

 

1

 

 

Göz Hastalıkları

Diabetik makula ödemlerinde

intravitral triamsilon etkinliği çalışmış olmak

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Göz Hastalıkları

Pediatrik hastalarda göz içi

lens implantasyonu konusunda

çalışmış olmak

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

1

 

 

1

 

 

Göz Hastalıkları

Bleferoptosiz olgularında

maximal levator rezeksiyonu

çalışmış olmak

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

1

 

 

3

 

 

Radyoloji

Karaciğer kitlelerinin ayırıcı

tanısında doppler kullanımı konusunda çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

3

 

Radyoloji

İlgili Anabilim Dalında

Uzmanlık yapmış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

1

 

 

1

 

Enfeksiyon

Hastalıkları

Komplike intraabdominal

enfeksiyonlar konusunda

çalışmış olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

1

 

2

 

Halk Sağlığı

İlgili anabilim dalında çalışmış

olmak

 

Sarıkamış

Turizm Fakültesi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

Turizm İşletmeciliği

İnsan kaynakları ve Yönetim

ve Organizasyon alanında çalışmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir