Kamu Denetçiliği Kurumu 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından,
Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 5 Sözleşmeli Bilişim
Personeli alınacaktır.

View Fullscreen

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir