Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve tüm yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaatlarda; bilimsel çalışma ve yayınlar, özgeçmiş ve “Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” kapsayan 4 takım dosyayı, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise altı takım dosyayı hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

*Başvuracak adayların “Başvuru Formunu Doldurmaları” gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ ANASANAT DALI Profesör Doçent Yrd. Doç AÇIKLAMA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET 1 İş ortamlarında stres konusunda çalışma yapmış olmak.
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1 Doktorasını yönetim bilgi sistemleri alanında almış olmak.
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1 Envanter ve fiyatlandırma kararları konusunda çalışma yapmış olmak.
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 1 Obezite ve beslenme alışkanlığı konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 Şant seçiminin şant komplikasyonlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1 Hemodiyaliz hastalarında periferik arter hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.
GENEL CERRAHİ 1 Akut pankreatit konusunda çalışma yapmış olmak.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 Erken evre oral kavite kanserlerinde boyun metastazını etkileyen faktörler konusunda çalışma yapmış olmak.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 Steril turnike basıncı konusunda çalışma yapmış olmak.
ÜROLOJİ 1 PCN sonrası US kontrolünde sinir bloğu konusunda çalışma yapmış olmak.
ÜROLOJİ 1 Böbrek transplantasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
ÜROLOJİ 1 İnferlitede tamamlayıcı ve alternatif tedaviler konusunda çalışma yapmış olmak.
ACİL TIP 1 Okul öncesi yaş gurubu travma hastalarının etiyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.
ADLİ TIP 1 Meslek Hastalıkları ile ilgili Adli Tıp alanında çalışma yapmış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Çocuklarda çölyak hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.
TIBBİ BİYOLOJİ 1 Hücre kültürü ve moleküler viroloji konusunda çalışma yapmış olmak.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1 Stenotrophomonas maltophilia suşları konusunda çalışma yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir