Kastamonu Üniversitesi Okutman Alımı

İlan No : 1017166
İlanın Çıkılacağı yer KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ—>YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU—>MODERN DİLLER BÖLÜMÜ
Kadro Ünvan OKUTMAN
Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1
Yds/Dengi 80
Kadro Derecesi 6
Duyuru Başlama Tarihi 01.06.2017
Son Başvuru Tarihi 15.06.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 21.07.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 22.06.2017
Sınav Giriş Tarihi 05.07.2017
Başvuru Tipi Şahsen, Posta
Basvuru Yeri Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kastamonu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR
Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.
Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

− Dilekçe ( Müracaat dilekçelerinde müracaat edilen birim, unvanı, kadro derecesi, bölüm, anabilim dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. ) (http://www.kastamonu.edu.tr/Birimler/Personel.html adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması.)

− Özgeçmiş

− ALES Sonuç Evrakı (Belgede “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer almalıdır.)

− Yabancı Dil Sonuç Evrakı (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS veya Muadili) (Belgede “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer almalıdır.) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Lisans Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-Devlet üzerinden alınabilir) (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

− Yüksek Lisans/Doktora Belgesi Fotokopisi(E-Devlet üzerinden alınabilir) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Lisans ve Yüksek Lisans Not Transkripti Fotokopisi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Sertifika veya Uzmanlık Evrakının Aslı veya Onaylı Sureti (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

− Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

− 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

− Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya.

− Askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)

− Daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesi

− Alanlarında tecrübe belgeleri [Çalışılan iş yerinden alınan ıslak imzalı evraka ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.( E-Devlet üzerinden alınan belge geçerli değildir)]

− Bazı kadrolar için aranan tecrübe şartı lisans mezuniyetinden sonraki dönemde yerine getirilmiş olmalıdır.

NOT: Sadece bir kadroya müracaat edilebilecektir, birden fazla müracaatlarda ise yapılan müracaatlardan hiçbiri kabul edilmeyecektir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar istenilen evrakın aslını teslim edecektir.

MÜRACAAT YERİ ve ADRESİ

— Müracaatlar Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Adres: Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuzeykent Kampüsü Merkez/KASTAMONU

0 366 280 43 05

— Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (On Beş) gündür.

— Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

— İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

— Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar, eksik evraklı müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır.

— Ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayınlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir