Kırıkkale Üniversitesi 20 Akademik Personel Alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI PROF. DOÇ. YRD. DOÇ AÇIKLAMALAR
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Mütercim Tercümanlık (Fransızca) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yöneylem Araştırması 1 Karma modelli montaj hattı dengelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKT. VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 İşe adanmışlık ve istihdam edilebilirlik konularında çalışma yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi 1 Tekrarlayan fırınlamaların alüminyum oksit içerikli tam seramik sistemlerin renk özellikleri üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Temel Tıp Bilimleri 1 Diş Hekimi olmak ve baş boyun bölgesi anatomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji 1 Kök hücre ve elektrofizyolojik alanlarında eğitim sertifikası bulunmak, koroner arter ektazileri ile coxiella burnetii ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Kardiyoloji 1 Periferik anjiyo girişimsel kursu sertifikası olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Yenidoğan yandal uzmanı olmak, tıp fakültesinde ders verme tecrübesi olmak.
Tıbbi Genetik 1 Tıp doktoru olmak, tıp fakültesinde ders verme tecrübesi olmak, lösemilerde DNA metiltransferaz ekspresyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 1 Fasiyal sinir anatomisi ile ilgili çalışması olmak, larenks kanser cerrahisi konusunda deneyimi olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü
Veterinerlik Biyokimyası 1 Antioksidan vitaminlerin ağır metal toksisitesi üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Cerrahisi 1 Veteriner anesteziyoloji ve algoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Veterinerlik Cerrahisi 1 Piyeten hastalığında tedavi yöntemleri ve oksidatif stres üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 1
Milletlerarası Hukuk 1
İdare Hukuku 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Planlama 1 Turizm ve rekreasyon planlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi 1 Okul öncesi dönemde yazı farkındalığı ve yazma gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak.
KIRIKKALE MESLEK Y.O.
Makine Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı 1 Polyamid tip malzemelerin talaşlı imalat yöntemleriyle işlenebilirliği ve yüzey kalitesi oluşumunun incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FATMA ŞENSES SOS. BİL. M.Y.O.
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, turizmde tüketici satın alma davranışları üzerine çalışma yapmış olmak.
TOPLAM 8 5 7

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir