Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı

PERSONEL ALIM İLANI

PERSONEL ALIM İLANI
BAŞVURU TARİHLERİ (05.04.2017/14.04.2017)
Öncelikle aşağıda belirtilen açıklamaları incelemenizi ve bu doğrultuda hareket etmenizi öneririz.
Kuruluşumuzun daimi işçi statüsündeki personel alımına dair ilan, Türkiye İş Kurumu internet sitesi KAMU AÇIK İŞ İLANLARI kısmında TÜRKİYE GENELİ OLARAK AÇILMIŞTIR.
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımları 9 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK dahilinde yapılmaktadır.
Durumu uygun adaylar başvurularını yukarıda belirtilen yönetmelik gereği TÜRKIYE İŞ KURUMUNUN HİZMET MERKEZLERİNE (İŞ VE MESLEK DANIŞMANINIZA) ŞAHSEN YADA TÜRKIYE İŞ KURUMU INTERNET SITESINE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPABILECEKLERI,
Bu kapsamda anılan yönetmelik gereği Türkiye İş Kurumu dışında Kuruluşumuza şahsen yada dilekçe ile başvuru yapılamayacağı, yapılacak başvuruların ise bir geçerliliğinin olmayacağı,hususlarını bilgilerinize rica ederiz.
İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3686353
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI : DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ (ADAY)
ADEDİ  : 37
TAHSİLİ  : Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.
AÇIKLAMA
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR :
1) Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde ihtiyaç duyulan sayıda aşağıda belirtilen nitelik ve şartlarda istihdam yapılacaktır.
2) Adaylarda aranan şartlar;
a) Geçerliliği devam eden en az uzakyol 1 inci zabit yeterliliğine sahip olmak.
b) Uzakyol 1 inci zabit olarak en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
c) Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarının en az birisinden en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 almak.
d) Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşça karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılacağına, süresi kuruluşça belirlenen asgari 2 yıl çalışma süresine uyacağına, asgari çalışma süresine uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesh nedenleriyle kuruluştan ayrılması durumunda eğitim masraflarının kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair “Taahhütname” ve/veya “Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde Eğitime Tabi Tutulacak Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Kefalet Senedini” noter huzurunda imzalamak.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
3) Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
4) Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden, Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan görev başı eğitimini, görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetlerinde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesih olunur.

—————————————————————–
İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3686596
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI  : Sistem Mühendisi
ADEDİ  : 2
TAHSİLİ  : Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR :
1- Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere;  İngilizce yabancı dil bilgisi konusunda; KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarının en az birisinden en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) puan almış olmak.

—————————————————————–

İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:369615
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI : Donanım Mühendisi
ADEDİ  : 2
TAHSİLİ  : Üniversitelerin, Mekatronik, Elektronik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR :
1- Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere; İngilizce yabancı dil bilgisi konusunda; KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarının en az birisinden en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) puan almış olmak.
—————————————————————–

İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692525
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI  : Elektrik Teknisyeni
ADEDİ  : 3
TAHSİLİ  : Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montürlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden birinden mezun olmak
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
—————————————————————–
İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692573
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI  : Elektronik Teknisyeni
ADEDİ  : 3
TAHSİLİ  : Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
—————————————————————–
İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692591
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI  : Bilgisayar Teknisyeni
ADEDİ  : 3
TAHSİLİ  : Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar programcılığı/web tasarım, bilgi işlem, bilgisayar, bilgisayar donanım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar yazılım, bilişim teknolojileri alanı ağ işletmenliği,bilişim teknolojisi  bölümlerinin birinden mezun olmak.
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
—————————————————————–
İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692635
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI  : Şoför
ADEDİ  : 2
TAHSİLİ  : Lise ve dengi okul mezunu olmak.
ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
—————————————————————–

İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692727
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;İSTANBUL
MESLEK ÜNVANI  : Büro Personeli (Memur)
ADEDİ  : 1
TAHSİLİ  : Üniversitelerin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
AÇIKLAMA
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
—————————————————————–
İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692681
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;İSTANBUL
MESLEK ÜNVANI  : Büro Personeli (Memur)
ADEDİ  : 1
TAHSİLİ  : Üniversitelerin Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
AÇIKLAMA
Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir