Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Eğitimi Yrd. Doç. 1 Kimya Öğretmenliği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Bilimin Doğası ve Çevre Eğitimi Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Yrd. Doç. 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında Doktor Unvanına Sahip ve Bu Alanda Çalışmalar Yapmış Olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Dişhekimliği Temel Bilimler Dişhekimliği Temel Tıp Bilimleri Yrd. Doç. 1 Oral Histoloji alanında deneyimli olmak
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Yrd. Doç. 1 “Biyokimya” alanında Doktora yapmış olmak. Yara iyileşmesi, kemometri ve oksidatif stres konularında çalışmaları bulunmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Eczacılık Temel Bilimleri Yrd. Doç. 1 “Fiziksel Kimya” alanında Doktora yapmış olmak. İlaç etkin maddelerin yüzey aktif maddelerle etkileşimi ve adsorpsiyonu konusunda çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Müesese Arşivleri Yrd. Doç. 1 Doktorasını EBYS üzerine yapmış olmak, E-Devlet ve EBYS konularında yayınları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölgesel Coğrafya Yrd. Doç. 1 Arazi kullanımı, su yönetimi ve akarsu havza yönetimi gibi Bölgesel Coğrafya konularında çalışmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yrd. Doç. 1 Kamusal Alan, Laiklik ve Dini Hareketler, Sekteryanizm, Araştırma Yöntemlerinde Etik Sorunu, Kültürel Miras Yönetimi ve Sürdürülebilirliği konularında çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri İstatistik Yrd. Doç. 1 İstatistik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, çok değişkenli istatistik konularında çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi İngilizce İktisat İktisat Teorisi Yrd. Doç. 1 İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, para politikası ve enflasyon hedeflemesi konularında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Yrd. Doç. 1 Kelam Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler Yrd. Doç. 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Doktora yapmış olmak, İtibar Yönetimi ve Kamu Diplomasisi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Yrd. Doç. 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Biyomühendislikve/veya Kimya Mühendisliği programlarından almış olmak. Biyopolimer endüstrisinde rekombinant bakterilerden sellüloz üretimi optimizasyonukonusunda uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Yrd. Doç. 1 Ruh Sağlığı, Gebelik ve Doğum Psikolojisi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 İntertrokanterik kırık cerrahi tedavisinde deneyimli olmak ve bu konuda uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak. Ayak cerrahisi ile ilgili deneyimli ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri olmak. Ters omuz protezi ile ilgili yayınlanmış makalesi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doç. 1 Nöroşirürji uzmanı olmak, periferik sinir hasarı tedavisinde kök hücre kullanımı konusunda araştırma yapmış olmak ve bu konuda deneyimli olmak, Glial tümör cerrahisi konusunda deneyimli olmak, spinal enstrümantasyonda enfeksiyonönleyici implantlar üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 Pediatrik Ortopedik Onkoloji alanında uluslararası çalışmaları olmak. Kemik Tümörleri’yle ilgili uluslararası kitap bölümü yazmak. El Travması konusunda uluslararası yayını olmak. Pediatrik Ortopedi, El Cerrahisi ve Artoskopik Cerrahi alanlarda deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yrd. Doç. 1 Ortopedik Onkoloji eğitimi veren bir klinikte, uzman doktor olarak, ilgili alanda aktif olarak çalışmak. Ortopedik Onkoloji alanında kitap bölümü yazmak. Üst Ekstremite Cerrahisi ile ilgili yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yrd. Doç. 1 Geçici İskemik Atak konusunda klinik araştırma yapmış olmak. Bu konuda birincil indekslerde taranan yayını olmak ve İngilizce Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında genetik ve girişimsel nöropsikiyatrik araştırmalar yapmış olmak ve SCI kapsamında yayınlanmış olması. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Ulusal bilimsel projede yürütücülük yapmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yrd. Doç. 1 Koksigodini ve elektrofizyoloji konularında SCI-Expanded kapsamında indekslenen dergilerde makalesi olmak, herediter polinöropatiler konusunda uluslararası dergilerde yayını olmak, elektrofizyolojikonusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yrd. Doç. 1 Kahverengi yağ dokusunun insan metabolizması ile ilişkisi hakkında deneyim sahibi olmak ve uluslararası indekslerde yayınlanan dergilerde yayını bulunmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir