Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ve İşletme Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Sinema ve TV Yrd. Doç. 1 Sanatta Yeterlilik eğitimini Sinema TV Anasanat Dalında yapmış olmak. Senaryo ve Dramaturji alanında en az beş yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Özgün uzun metraj film senaryosu yazmış olmak. Dramaturji alanında kurumsal çalışmalara sahip olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Pazarlama Yrd. Doç. 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Tüketici Davranışları ve Perakendecilik konularında çalışmaları bulunmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir