Marmara Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Gastroenteroloji Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.”

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent unvanı almış olmak. Düşünme Becerileri ve Öğretim ile ilgili akademik yayınları olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 Doktora ve Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Psikolojik Danışma ve Psikolojik Danışma Becerileri konusunda araştırmalar yapmış olmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Okulöncesi Eğitimi Profesör 1 Bilişsel gelişim, düşünme becerileri ve eğitimi ile özel öğrenme güçlükleri alanlarında çalışma ve yayınlarının olması.
Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tarih Eğitimi Doçent 1 Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Tarih Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları bulunmak.
Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 Eğitim Fakültesi Fransızca öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Doktora çalışmasını yurtdışında Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme programı konusunda yapmış olmak. Curriculum Fransızca öğretmen eğitimi ve değerlendirme konularında yayın yapmış olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Doçent 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Profesör 1 Fosfin oksit içeren poliimid nanohibrit polimerler ve izosiyanat içermeyen poliiüretan hibrit kaplamalar konularında uluslararası dergilerde yayınları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 Avrupa ve Amerikada ırkçılık, ayrımcılık, yerli ve göçmen müslüman topluluklar, İslamofobi, yeni sosyal ve dini akımlar ile medya ve din üzerinde çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 Ortaçağ Mısırı ve Suriye Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Profesör 1 Türk Destanları üzerine çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Profesör 1 Türkiye Türkçesi ve Karşılaştırmalı Türk Dili Bilgisi alanlarında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Biyokimya Doçent 1 Epileptik beyin proteom analizi konusunda uluslararası dergilerde yayınları olmak ve İngilizce ders verme kriterine ve tecrübesine sahip olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 Yakınçağ Tarihinde doktora yapmış olmak, Eğitim ve Kadın Tarihi üzerine araştırmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doçent 1 Alanında Doçent olmak.
İktisat Fakültesi İktisat İktisat Tarihi Profesör 1 İktisat Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak teknoloji, iktisat ve çevre alanında çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi Maliye Mali Hukuk Profesör 1 Maliye alanında Doçent unvanı almış olmak, sermaye piyasasında ve vakıflarda vergilendirme konularında çalışmaları olmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri İstatistik Doçent 1 Nicel Karar Yöntemleri Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, çok değişkenli istatistik alanında çalışmaları olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Doçent 1 İslam Tarihi alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk-İslam Edebiyatı Doçent 1 Türk-İslam Edebiyatı alanında Doçent olmak.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doçent 1 Tasavvuf alanında Doçent olmak.
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Bilimleri Profesör 1 Sözlü tarih ve toplumsal hareketler konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 Sosyal ve hizmet inovasyonu konularında çalışmış olmak. Üretim Yönetimi ve Pazarlama lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Yönetim ve Organizasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Çalışma ve Endüstri İlişkileri ve Yönetim Bilimi ve Teknikleri alanında ders vermek. Dijital İşletmeler ve İtibar Yönetimi alanında akademik çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Profesör 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Enzim Teknolojileri, Omik Teknolojiler ve Antimikrobiyal Direnç Sahaları üzerine yayınları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Teorisi Profesör 1 Doçentliğini Elektirk ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Uydu Görüntü İşleme üzerine yayınları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Okul Sağlığı ve Yaşlı Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmasının olması.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Yönetim Bilimleri Profesör 1 İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. İktisat Felsefesi, Ekonomi Politik üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Politikası Doçent 1 Vergi teşvikleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yoksulluk konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Endoskopik girişimlerde sedoanaljezi deneyimi ve yayınları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Tüp Bebek klinik sertifikası olup, Üniversite Hastanesinde infertilite alanında uzman olarak çalışıyor olmak. Anatomi doktorası olup, anatomi doktora dersi veriyor olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Kıkırdak yaralanmalarının konservativ ve cerrahi tedavisi konusunda deneyim ve yayın sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği transplantasyonu alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, EMG ve kas-iskelet sistemi ultrasonografisi konusunda uluslararası çalışmaları ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Tıp Doktoru olmak. Biyomedikal uzmanı olmak, protez-ortez ve engelliler sporu konusunda akademik çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Klinik laboratuvarlarda kalite kontrol, altı sigma ve biyolojik varyasyon konusunda uluslararası tecrübesi olmak, bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış birden çok makalesi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 ERC (Avrupa Resusitasyon Cemiyeti) İleri Yasam Desteği (ALS) Eğitmen Sertifikası sahibi olmak.

Kardiyovasküler anestezi konusunda deneyimli olmak. Rejiyonel anestezi üzerine özellikle USG ile periferik bloklar ve TAP ~Blok üzerine yayınları bulunmak. Kalite iç denetimi konusunda eğitimli olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ekstremite rekonstruksiyonu ve deformite cerrahisi konularında eğitici düzeyinde tecrübe sahibi olmak. Travmatik pelvis ve asetabulum yaralanmalarının tedavisinde tecrübe sahibi olmak.
Gastroentereoloji Enstitüsü Doçent 1 Laparoskopik Torakoskopik özofagus cerrahisi deneyimi olmak. Uluslararası hakemli dergilerde birinci isim yayınlamış laparoskopik cerrahi konusunda makaleleri olmak. Üst ve alt gastrintestinal sistem endoskopisi eğitimi almış ve deneyimi olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir