MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İstenen Belgeler:
– Başvuru dilekçesi,
– Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
– YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
– Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
– Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
– Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
Yabancı Dil Sınavı ile ilgili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET
Eğitim İngilizce Öğretmenliği Yardımcı Doçent/ Doçent 1

AÇIKLAMA
Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, dil bilimi veya ilgili alanlarda yapmış̧ olmak. Dilbilimi ve ölçme değerlendirme alanına hakim olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” modelini uygulamaya yetkin olmak. “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir