Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/ AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan “İlan Başvuru Evrakları” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım ve Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET ARANAN NİTELİK
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının biletleme sistemleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Bilgi Yönetimi Doçent 1 1 Pazarlamada fiyatlandırma ve tüketici davranışları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Fizik Profesör 1 1 Termodinamik ve istatistiksel mekanik, nano boyutlu sistemler konusunda çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Profesör 1 1 Türk Vergi Sistemi, Mali hukuk ve Mali Denetim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Doçent 2 1 Atık sulardan ağır metal giderimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Profesör 1 1 Elektrokimyasal teknolojiler ve optimizasyon konularında çalışmaları olmak.
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Organik Tarım İşletmeciliği Doçent 1 1 Organik tarım ve seralardaki sorunlar konusunda çalışmaları olmak.
Tarsus Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 3 1 Organik Fotovoltaik Teknolojilerde kullanılan malzemelerin tasarımı, sentezi ve uygulamaları üzerinde çalışmalarının bulunması.
Tarsus Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Elektromanyetik filtrasyon ve optimizasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
Tarsus Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Boya Temelli Güneş Pilleri konusunda çalışmaları olmak.
Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 İmalat, Tasarım ve Kaynak alanında modelleme ve optimizasvonkonusunda çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Profesör 1 1 Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Veteriner Klinik Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 1
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 Turizm ekonomisi ve kalkınma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir