Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

  1. a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  2. b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1 – Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 – Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

5 – Mühendislik Fakültesi kadrosuna müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 Postpartum bakım ve anne sütünü artırmaya yönelik uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent 1 Kazak Türkçesi ve Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent 1 Kazak-Tatar Türkçesi, dilbilgisi söz dizimi, yardımcı fiiller, Kazak ve Başkurt Türkçeleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 3 Etik alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent unvanı almış olmak; değerler, sorumluluk ve okul terki konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğit. Müzik Eğ. Doçent 1 Müzik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; gitar eğitiminde üst biliş ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bil. Eğ. Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 3 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; örnek olay yöntemi, epistemolojik inançlar ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bil. Eğ. Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; kavramsal değişim stratejileri ve okul dışı fen etkinlikleri  konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bil. Eğ. Matematik Eğitimi Doçent 2 Kısmi diferansiyel ve İntegral Denklemlerin ve NSE, MHD’nin nümerik çözümleri konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğ. Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 3 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretimi alanında çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Yoğun Madde Fiziği Doçent 1 Manganit tabanlı bileşiklerinin elektriksel-manyetik ve manyetokaloriközellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Biyokimya Doçent 2 Protein yapı-fonksiyon ilişkisi ve proteinlerin yapılarının belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Siyaset Bil. ve Uluslararası İliş. Siyaset Bilimi Doçent 2 Siyaset Bilimi alanında doçent unvanı almış olmak. Liberteryenizm, bireyci anarşizm ve ekoloji konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil. Fak. Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası İşletmecilik Doçent 3 Muhasebe alanında doçent unvanı almış olmak. Muhasebe teorisi, risk temelli iç kontrol ve hile denetimi konularında çalışmaları olmak.
Milas MYO Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama Doçent 2 Tarım Ekonomisi alanında doçent unvanı almış olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 Kent mekanının mülkiyet-toplumsal ilişkiler ile dönüşümü ve yerleşim dokularının karakterinin korunması konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Devreler ve Sistemler Doçent 1 Biyomedikal optik, biyomedikal görüntü ve sinyal işleme alanlarında çalışmaları olmak. (Açıklamalar Madde 5)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikası ve Planlaması Doçent 2 Hastanelerde Finansal Yönetim ve Maliyet Muhasebesi alanlarında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve AntremanBilimleri Doçent 3 Müsabaka Analizi, Futbol Antrenörlerinin Takım Performansı ve Sporcu Beslenmesi konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil tıp alanında Doçent unvanı almış olmak. Toplum kökenli pnomonideeko bulgularının yararları konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hast. Doçent 3 Odyoloji Alanında doçent olmak. Pediatrik Odyoloji ve İşitsel NöropatiSpektrum Bozukluklar ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi Onkoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Psikososyal onkoloji, kanserde palyatif bakım ve kolorektal kanserde beyin metastazı konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Epikardiyal yağ dokusu ile iskemik inme ilişikisini değerlendiren çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 3 Biofizik alanında Doçentliğini almış olmak. Elektrik alan ve uyarılma potansiyelleri konusunda çalışmaları olmak, Uyku Sertifikasına ve PSG analiz tecrübesine sahip olmak.
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Seyahat İşletmeciliği Doçent 2 Turizm alanında doçent unvanı almış olmak. Destinasyon kişiliği konusunda çalışmaları olmak.
Ula Ali Koçman MYO Bitkisel ve Hayvansal Üret. Arıcılık Doçent 2 Böceklerden Nematocera alttakımına ait familyalar konusunda çalışmaları olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir