Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

  1. a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  2. b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1 – Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 – Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 Öğretmen ve yönetici motivasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Profesör 1 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında doçent olmak, Birinci Dünya Savaşı Askeri Lojistiği ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Aşiretlerinin Yakın Dönem Üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Doçent 1 Bentik Makroomurgasızlar, Biyotik İndeksler ve AkuatikToksikoloji konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi Profesör 1 Sağlık kurumları yönetimi ve hastanelerin finansal performansı üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 2 Erişkin toplumsal kaynaklı pnömoni vakalarında ekokardiyografinin önemi hakkında çalışması olmak.
Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Profesör 1 Yerli ırklarla yapılan doğal hayvancılık uygulamalarıyla ilgili ve küçükbaş hayvanların doğal yetiştirme ortamlarında yağsızlık indeks değerlerinin reml – blup metotlarıyla tayini, üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlgili Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir